XSKT Bạch thủ Soi CẦU
Hôm nay:
Hôm qua:
Đóng

XỔ SỐ MAX 3D PRO 30 ngày

Xem thêm:
XSMAX3DPRO 10 ngày   30 ngày   90 ngày   100 ngày   200 ngày
 

1. Xổ số Max 3D Pro ngày 18/03 (Thứ Bảy)

GiảiKỳ MT: #00235Trúng giải
Giải ĐB
2 tỷ
278 1630
G. phụ ĐB
400tr
163 2780
Giải nhất
30tr
536 411
224 794
1
Giải nhì
10tr
231 521
320 818
736 758
2
Giải ba
4tr
081 281
923 058
749 687
069 259
3
Giải tư
1tr

Trùng khớp 2 bộ số bất kỳ của giải ĐB, 1, 2 và 3

35
Giải năm
100K

Trùng khớp 1 trong 2 bộ số của giải ĐB

504
Giải sáu
40K:

Trùng khớp 1 trong 18 bộ số của giải 1, 2, 3

3,997
XS Max 3D Pro 30 ngày

2. XS Max 3D Pro ngày 16/03 (Thứ Năm)

GiảiKỳ MT: #00234Trúng giải
Giải ĐB
2 tỷ
161 2060
G. phụ ĐB
400tr
206 1610
Giải nhất
30tr
089 852
971 756
1
Giải nhì
10tr
163 183
644 177
674 461
6
Giải ba
4tr
569 534
836 983
862 644
382 300
1
Giải tư
1tr

Trùng khớp 2 bộ số bất kỳ của giải ĐB, 1, 2 và 3

40
Giải năm
100K

Trùng khớp 1 trong 2 bộ số của giải ĐB

551
Giải sáu
40K:

Trùng khớp 1 trong 18 bộ số của giải 1, 2, 3

3,818
XS Max 3D Pro 90 ngày

Tin XS điện toán

3. KQXS Max 3D Pro ngày 14/03 (Thứ Ba)

GiảiKỳ MT: #00233Trúng giải
Giải ĐB
2 tỷ
883 7860
G. phụ ĐB
400tr
786 8830
Giải nhất
30tr
004 809
026 887
1
Giải nhì
10tr
109 477
109 605
313 970
8
Giải ba
4tr
230 303
677 397
048 880
766 385
7
Giải tư
1tr

Trùng khớp 2 bộ số bất kỳ của giải ĐB, 1, 2 và 3

44
Giải năm
100K

Trùng khớp 1 trong 2 bộ số của giải ĐB

455
Giải sáu
40K:

Trùng khớp 1 trong 18 bộ số của giải 1, 2, 3

3,583
XS Max 3D Pro 100 ngày

4. XS 3D PRO ngày 11/03 (Thứ Bảy)

GiảiKỳ MT: #00232Trúng giải
Giải ĐB
2 tỷ
291 0240
G. phụ ĐB
400tr
024 2910
Giải nhất
30tr
068 327
621 611
5
Giải nhì
10tr
502 657
858 846
498 789
2
Giải ba
4tr
769 480
931 527
578 274
307 116
8
Giải tư
1tr

Trùng khớp 2 bộ số bất kỳ của giải ĐB, 1, 2 và 3

55
Giải năm
100K

Trùng khớp 1 trong 2 bộ số của giải ĐB

417
Giải sáu
40K:

Trùng khớp 1 trong 18 bộ số của giải 1, 2, 3

4,254
XS Max 3D Pro 10 ngày

5. XS Max 3D Pro ngày 09/03 (Thứ Năm)

GiảiKỳ MT: #00231Trúng giải
Giải ĐB
2 tỷ
333 4320
G. phụ ĐB
400tr
432 3330
Giải nhất
30tr
198 523
784 155
0
Giải nhì
10tr
438 115
018 027
410 999
0
Giải ba
4tr
497 749
069 470
432 272
456 592
3
Giải tư
1tr

Trùng khớp 2 bộ số bất kỳ của giải ĐB, 1, 2 và 3

38
Giải năm
100K

Trùng khớp 1 trong 2 bộ số của giải ĐB

481
Giải sáu
40K:

Trùng khớp 1 trong 18 bộ số của giải 1, 2, 3

4,424
XS Max 3D Pro 200 ngày

6. XS Max 3D Pro ngày 07/03 (Thứ Ba)

GiảiKỳ MT: #00230Trúng giải
Giải ĐB
2 tỷ
587 9550
G. phụ ĐB
400tr
955 5870
Giải nhất
30tr
571 178
850 872
3
Giải nhì
10tr
438 188
982 440
154 286
0
Giải ba
4tr
885 664
918 815
313 180
568 045
4
Giải tư
1tr

Trùng khớp 2 bộ số bất kỳ của giải ĐB, 1, 2 và 3

26
Giải năm
100K

Trùng khớp 1 trong 2 bộ số của giải ĐB

508
Giải sáu
40K:

Trùng khớp 1 trong 18 bộ số của giải 1, 2, 3

4,491

7. XS Max 3D Pro ngày 04/03 (Thứ Bảy)

GiảiKỳ MT: #00229Trúng giải
Giải ĐB
2 tỷ
432 5890
G. phụ ĐB
400tr
589 4321
Giải nhất
30tr
798 233
542 774
2
Giải nhì
10tr
228 047
207 576
724 075
4
Giải ba
4tr
094 682
597 386
086 099
395 257
2
Giải tư
1tr

Trùng khớp 2 bộ số bất kỳ của giải ĐB, 1, 2 và 3

57
Giải năm
100K

Trùng khớp 1 trong 2 bộ số của giải ĐB

703
Giải sáu
40K:

Trùng khớp 1 trong 18 bộ số của giải 1, 2, 3

4,036

8. XS Max 3D Pro ngày 02/03 (Thứ Năm)

GiảiKỳ MT: #00228Trúng giải
Giải ĐB
2 tỷ
367 5510
G. phụ ĐB
400tr
551 3670
Giải nhất
30tr
443 920
822 965
2
Giải nhì
10tr
616 433
717 099
117 518
1
Giải ba
4tr
859 737
633 019
545 324
575 252
2
Giải tư
1tr

Trùng khớp 2 bộ số bất kỳ của giải ĐB, 1, 2 và 3

26
Giải năm
100K

Trùng khớp 1 trong 2 bộ số của giải ĐB

500
Giải sáu
40K:

Trùng khớp 1 trong 18 bộ số của giải 1, 2, 3

3,929

9. XS Max 3D Pro ngày 28/02 (Thứ Ba)

GiảiKỳ MT: #00227Trúng giải
Giải ĐB
2 tỷ
600 9420
G. phụ ĐB
400tr
942 6000
Giải nhất
30tr
820 140
067 403
0
Giải nhì
10tr
186 732
990 616
663 701
4
Giải ba
4tr
767 980
919 269
156 599
049 753
3
Giải tư
1tr

Trùng khớp 2 bộ số bất kỳ của giải ĐB, 1, 2 và 3

35
Giải năm
100K

Trùng khớp 1 trong 2 bộ số của giải ĐB

335
Giải sáu
40K:

Trùng khớp 1 trong 18 bộ số của giải 1, 2, 3

3,978

10. XS Max 3D Pro ngày 25/02 (Thứ Bảy)

GiảiKỳ MT: #00226Trúng giải
Giải ĐB
2 tỷ
698 3480
G. phụ ĐB
400tr
348 6980
Giải nhất
30tr
642 773
211 086
4
Giải nhì
10tr
129 009
074 723
948 541
1
Giải ba
4tr
714 351
680 796
912 495
683 324
5
Giải tư
1tr

Trùng khớp 2 bộ số bất kỳ của giải ĐB, 1, 2 và 3

33
Giải năm
100K

Trùng khớp 1 trong 2 bộ số của giải ĐB

394
Giải sáu
40K:

Trùng khớp 1 trong 18 bộ số của giải 1, 2, 3

3,689

11. XS Max 3D Pro ngày 23/02 (Thứ Năm)

GiảiKỳ MT: #00225Trúng giải
Giải ĐB
2 tỷ
550 4390
G. phụ ĐB
400tr
439 5500
Giải nhất
30tr
209 803
895 426
1
Giải nhì
10tr
198 732
276 426
025 117
4
Giải ba
4tr
494 225
636 935
220 803
313 290
1
Giải tư
1tr

Trùng khớp 2 bộ số bất kỳ của giải ĐB, 1, 2 và 3

28
Giải năm
100K

Trùng khớp 1 trong 2 bộ số của giải ĐB

454
Giải sáu
40K:

Trùng khớp 1 trong 18 bộ số của giải 1, 2, 3

3,973

12. XS Max 3D Pro ngày 21/02 (Thứ Ba)

GiảiKỳ MT: #00224Trúng giải
Giải ĐB
2 tỷ
279 6030
G. phụ ĐB
400tr
603 2790
Giải nhất
30tr
945 699
657 506
1
Giải nhì
10tr
558 272
296 879
406 506
0
Giải ba
4tr
512 101
365 946
613 995
536 465
13
Giải tư
1tr

Trùng khớp 2 bộ số bất kỳ của giải ĐB, 1, 2 và 3

47
Giải năm
100K

Trùng khớp 1 trong 2 bộ số của giải ĐB

572
Giải sáu
40K:

Trùng khớp 1 trong 18 bộ số của giải 1, 2, 3

4,497

13. XS Max 3D Pro ngày 18/02 (Thứ Bảy)

GiảiKỳ MT: #00223Trúng giải
Giải ĐB
2 tỷ
468 8660
G. phụ ĐB
400tr
866 4680
Giải nhất
30tr
646 527
836 243
1
Giải nhì
10tr
890 908
234 276
554 930
2
Giải ba
4tr
342 633
547 394
674 150
719 542
5
Giải tư
1tr

Trùng khớp 2 bộ số bất kỳ của giải ĐB, 1, 2 và 3

31
Giải năm
100K

Trùng khớp 1 trong 2 bộ số của giải ĐB

585
Giải sáu
40K:

Trùng khớp 1 trong 18 bộ số của giải 1, 2, 3

4,172

14. XS Max 3D Pro ngày 16/02 (Thứ Năm)

GiảiKỳ MT: #00222Trúng giải
Giải ĐB
2 tỷ
965 0630
G. phụ ĐB
400tr
063 9650
Giải nhất
30tr
792 948
067 004
1
Giải nhì
10tr
706 672
453 504
731 832
3
Giải ba
4tr
317 944
029 026
070 718
112 474
9
Giải tư
1tr

Trùng khớp 2 bộ số bất kỳ của giải ĐB, 1, 2 và 3

36
Giải năm
100K

Trùng khớp 1 trong 2 bộ số của giải ĐB

458
Giải sáu
40K:

Trùng khớp 1 trong 18 bộ số của giải 1, 2, 3

3,848

15. XS Max 3D Pro ngày 14/02 (Thứ Ba)

GiảiKỳ MT: #00221Trúng giải
Giải ĐB
2 tỷ
015 3980
G. phụ ĐB
400tr
398 0151
Giải nhất
30tr
010 195
733 581
4
Giải nhì
10tr
457 694
460 325
816 120
5
Giải ba
4tr
282 824
276 719
652 695
636 793
6
Giải tư
1tr

Trùng khớp 2 bộ số bất kỳ của giải ĐB, 1, 2 và 3

45
Giải năm
100K

Trùng khớp 1 trong 2 bộ số của giải ĐB

390
Giải sáu
40K:

Trùng khớp 1 trong 18 bộ số của giải 1, 2, 3

4,501

16. XS Max 3D Pro ngày 11/02 (Thứ Bảy)

GiảiKỳ MT: #00220Trúng giải
Giải ĐB
2 tỷ
372 0880
G. phụ ĐB
400tr
088 3720
Giải nhất
30tr
865 730
599 307
3
Giải nhì
10tr
601 984
640 850
290 059
4
Giải ba
4tr
493 609
966 350
395 970
307 207
3
Giải tư
1tr

Trùng khớp 2 bộ số bất kỳ của giải ĐB, 1, 2 và 3

37
Giải năm
100K

Trùng khớp 1 trong 2 bộ số của giải ĐB

563
Giải sáu
40K:

Trùng khớp 1 trong 18 bộ số của giải 1, 2, 3

3,726

17. XS Max 3D Pro ngày 09/02 (Thứ Năm)

GiảiKỳ MT: #00219Trúng giải
Giải ĐB
2 tỷ
743 9350
G. phụ ĐB
400tr
935 7430
Giải nhất
30tr
945 558
259 179
2
Giải nhì
10tr
686 371
790 418
694 370
5
Giải ba
4tr
138 698
516 832
167 619
854 715
11
Giải tư
1tr

Trùng khớp 2 bộ số bất kỳ của giải ĐB, 1, 2 và 3

70
Giải năm
100K

Trùng khớp 1 trong 2 bộ số của giải ĐB

457
Giải sáu
40K:

Trùng khớp 1 trong 18 bộ số của giải 1, 2, 3

4,859

18. XS Max 3D Pro ngày 07/02 (Thứ Ba)

GiảiKỳ MT: #00218Trúng giải
Giải ĐB
2 tỷ
823 4040
G. phụ ĐB
400tr
404 8230
Giải nhất
30tr
134 459
616 355
0
Giải nhì
10tr
495 742
658 785
673 834
3
Giải ba
4tr
013 718
240 615
994 182
692 804
1
Giải tư
1tr

Trùng khớp 2 bộ số bất kỳ của giải ĐB, 1, 2 và 3

34
Giải năm
100K

Trùng khớp 1 trong 2 bộ số của giải ĐB

384
Giải sáu
40K:

Trùng khớp 1 trong 18 bộ số của giải 1, 2, 3

4,219

19. XS Max 3D Pro ngày 04/02 (Thứ Bảy)

GiảiKỳ MT: #00217Trúng giải
Giải ĐB
2 tỷ
793 5150
G. phụ ĐB
400tr
515 7930
Giải nhất
30tr
225 773
809 377
13
Giải nhì
10tr
857 554
451 607
953 427
2
Giải ba
4tr
704 332
966 886
387 398
420 197
2
Giải tư
1tr

Trùng khớp 2 bộ số bất kỳ của giải ĐB, 1, 2 và 3

46
Giải năm
100K

Trùng khớp 1 trong 2 bộ số của giải ĐB

484
Giải sáu
40K:

Trùng khớp 1 trong 18 bộ số của giải 1, 2, 3

4,349

20. XS Max 3D Pro ngày 02/02 (Thứ Năm)

GiảiKỳ MT: #00216Trúng giải
Giải ĐB
2 tỷ
073 5640
G. phụ ĐB
400tr
564 0730
Giải nhất
30tr
482 923
554 747
0
Giải nhì
10tr
070 793
496 594
728 480
4
Giải ba
4tr
865 468
163 776
453 532
691 347
14
Giải tư
1tr

Trùng khớp 2 bộ số bất kỳ của giải ĐB, 1, 2 và 3

72
Giải năm
100K

Trùng khớp 1 trong 2 bộ số của giải ĐB

525
Giải sáu
40K:

Trùng khớp 1 trong 18 bộ số của giải 1, 2, 3

4,391

21. XS Max 3D Pro ngày 31/01 (Thứ Ba)

GiảiKỳ MT: #00215Trúng giải
Giải ĐB
2 tỷ
778 4190
G. phụ ĐB
400tr
419 7780
Giải nhất
30tr
128 884
230 034
1
Giải nhì
10tr
760 795
457 060
243 114
5
Giải ba
4tr
896 031
983 546
092 071
468 712
4
Giải tư
1tr

Trùng khớp 2 bộ số bất kỳ của giải ĐB, 1, 2 và 3

25
Giải năm
100K

Trùng khớp 1 trong 2 bộ số của giải ĐB

551
Giải sáu
40K:

Trùng khớp 1 trong 18 bộ số của giải 1, 2, 3

4,543

22. XS Max 3D Pro ngày 28/01 (Thứ Bảy)

GiảiKỳ MT: #00214Trúng giải
Giải ĐB
2 tỷ
239 2650
G. phụ ĐB
400tr
265 2390
Giải nhất
30tr
524 901
061 250
0
Giải nhì
10tr
421 326
071 977
515 802
2
Giải ba
4tr
769 133
840 708
681 240
129 066
10
Giải tư
1tr

Trùng khớp 2 bộ số bất kỳ của giải ĐB, 1, 2 và 3

30
Giải năm
100K

Trùng khớp 1 trong 2 bộ số của giải ĐB

600
Giải sáu
40K:

Trùng khớp 1 trong 18 bộ số của giải 1, 2, 3

3,682

23. XS Max 3D Pro ngày 26/01 (Thứ Năm)

GiảiKỳ MT: #00213Trúng giải
Giải ĐB
2 tỷ
992 0420
G. phụ ĐB
400tr
042 9920
Giải nhất
30tr
389 940
935 308
0
Giải nhì
10tr
070 638
941 008
804 306
2
Giải ba
4tr
240 070
542 849
856 151
235 830
3
Giải tư
1tr

Trùng khớp 2 bộ số bất kỳ của giải ĐB, 1, 2 và 3

31
Giải năm
100K

Trùng khớp 1 trong 2 bộ số của giải ĐB

326
Giải sáu
40K:

Trùng khớp 1 trong 18 bộ số của giải 1, 2, 3

4,073

24. XS Max 3D Pro ngày 24/01 (Thứ Ba)

GiảiKỳ MT: #00212Trúng giải
Giải ĐB
2 tỷ
841 1700
G. phụ ĐB
400tr
170 8410
Giải nhất
30tr
916 168
982 618
4
Giải nhì
10tr
651 338
113 522
319 836
2
Giải ba
4tr
208 956
581 455
783 317
462 650
4
Giải tư
1tr

Trùng khớp 2 bộ số bất kỳ của giải ĐB, 1, 2 và 3

31
Giải năm
100K

Trùng khớp 1 trong 2 bộ số của giải ĐB

482
Giải sáu
40K:

Trùng khớp 1 trong 18 bộ số của giải 1, 2, 3

4,560

25. XS Max 3D Pro ngày 19/01 (Thứ Năm)

GiảiKỳ MT: #00211Trúng giải
Giải ĐB
2 tỷ
252 2323
G. phụ ĐB
400tr
232 2523
Giải nhất
30tr
653 750
369 006
1
Giải nhì
10tr
621 096
272 163
029 375
3
Giải ba
4tr
502 466
446 283
496 761
446 118
9
Giải tư
1tr

Trùng khớp 2 bộ số bất kỳ của giải ĐB, 1, 2 và 3

120
Giải năm
100K

Trùng khớp 1 trong 2 bộ số của giải ĐB

771
Giải sáu
40K:

Trùng khớp 1 trong 18 bộ số của giải 1, 2, 3

4,752

26. XS Max 3D Pro ngày 17/01 (Thứ Ba)

GiảiKỳ MT: #00210Trúng giải
Giải ĐB
2 tỷ
235 8190
G. phụ ĐB
400tr
819 2350
Giải nhất
30tr
514 355
874 420
0
Giải nhì
10tr
072 410
675 317
296 756
3
Giải ba
4tr
778 923
320 786
107 145
446 292
1
Giải tư
1tr

Trùng khớp 2 bộ số bất kỳ của giải ĐB, 1, 2 và 3

24
Giải năm
100K

Trùng khớp 1 trong 2 bộ số của giải ĐB

669
Giải sáu
40K:

Trùng khớp 1 trong 18 bộ số của giải 1, 2, 3

4,437

27. XS Max 3D Pro ngày 14/01 (Thứ Bảy)

GiảiKỳ MT: #00209Trúng giải
Giải ĐB
2 tỷ
722 7380
G. phụ ĐB
400tr
738 7220
Giải nhất
30tr
918 934
659 665
0
Giải nhì
10tr
504 638
736 047
332 684
6
Giải ba
4tr
772 716
993 593
772 296
010 267
12
Giải tư
1tr

Trùng khớp 2 bộ số bất kỳ của giải ĐB, 1, 2 và 3

86
Giải năm
100K

Trùng khớp 1 trong 2 bộ số của giải ĐB

492
Giải sáu
40K:

Trùng khớp 1 trong 18 bộ số của giải 1, 2, 3

4,542

28. XS Max 3D Pro ngày 12/01 (Thứ Năm)

GiảiKỳ MT: #00208Trúng giải
Giải ĐB
2 tỷ
980 1200
G. phụ ĐB
400tr
120 9800
Giải nhất
30tr
428 549
254 192
0
Giải nhì
10tr
090 824
628 639
298 259
2
Giải ba
4tr
500 502
468 677
254 497
296 288
1
Giải tư
1tr

Trùng khớp 2 bộ số bất kỳ của giải ĐB, 1, 2 và 3

45
Giải năm
100K

Trùng khớp 1 trong 2 bộ số của giải ĐB

510
Giải sáu
40K:

Trùng khớp 1 trong 18 bộ số của giải 1, 2, 3

4,474

29. XS Max 3D Pro ngày 10/01 (Thứ Ba)

GiảiKỳ MT: #00207Trúng giải
Giải ĐB
2 tỷ
572 2560
G. phụ ĐB
400tr
256 5720
Giải nhất
30tr
369 656
087 618
10
Giải nhì
10tr
237 400
653 888
146 219
1
Giải ba
4tr
455 499
136 446
183 883
210 685
9
Giải tư
1tr

Trùng khớp 2 bộ số bất kỳ của giải ĐB, 1, 2 và 3

63
Giải năm
100K

Trùng khớp 1 trong 2 bộ số của giải ĐB

592
Giải sáu
40K:

Trùng khớp 1 trong 18 bộ số của giải 1, 2, 3

4,415

30. XS Max 3D Pro ngày 07/01 (Thứ Bảy)

GiảiKỳ MT: #00206Trúng giải
Giải ĐB
2 tỷ
172 0370
G. phụ ĐB
400tr
037 1721
Giải nhất
30tr
383 583
733 457
0
Giải nhì
10tr
169 505
543 724
786 802
1
Giải ba
4tr
778 527
015 118
111 351
890 487
3
Giải tư
1tr

Trùng khớp 2 bộ số bất kỳ của giải ĐB, 1, 2 và 3

26
Giải năm
100K

Trùng khớp 1 trong 2 bộ số của giải ĐB

597
Giải sáu
40K:

Trùng khớp 1 trong 18 bộ số của giải 1, 2, 3

4,430
Hiện thêm kết quả

Về XSMAX3DPRO 30 ngày liên tiếp

XSMAX3DPRO 30 ngày hay KQXSMAX3DPRO 30 ngày liên tiếp là 30 kết quả xổ số Max 3D Pro của 30 lần quay gần đây nhất. Click vào "Hiện thêm kết quả" để xem thêm các lần quay trước nữa của xổ số Max 3D Pro

Tiện ích hay về xổ số

XS hôm qua (Thứ Hai, 20/03)

KQXS MAX 3D PRO THEO NGÀY

<<    >>  
T2T3T4T5T6T7CN
272812345
6789101112
13141516171819
20212223242526
272829303112
3456789
  liên quan liên quan liên quan liên quan liên quan liên quan liên quan liên quan liên quan liên quan