XSKT Bạch thủ Soi CẦU
Hôm nay:
Hôm qua:
Đóng

XỔ SỐ POWER 6/55 30 ngày

Xem thêm:
XSPOWER 10 ngày   30 ngày   90 ngày   100 ngày   200 ngày
 
Jackpot Power 6/55 hiện tại: 85,835,025,750 vnđ

1. Xổ số Power 6/55 ngày 04/02 (Thứ Bảy)

Kỳ mở thưởng: #00836
Kết quả02 06 08 27 41 46
Số JP220
Thống kê trúng giải
GiảiTrùng khớpSố người trúngTrị giá giải (VNĐ)
J.potball plusball plusball plusball plusball plusball plus085,835,025,750
Jpot2ball plusball plusball plusball plusball plusball blue04,776,786,100
G.1ball plusball plusball plusball plusball plus940,000,000
G.2ball plusball plusball plusball plus794500,000
G.3ball plusball plusball plus20,37250,000
XS Power 6/55 30 ngày

2. XS Mega power 6/55 ngày 02/02 (Thứ Năm)

Kỳ mở thưởng: #00835
Kết quả03 10 23 29 34 53
Số JP211
Thống kê trúng giải
GiảiTrùng khớpSố người trúngTrị giá giải (VNĐ)
J.potball plusball plusball plusball plusball plusball plus079,652,814,150
Jpot2ball plusball plusball plusball plusball plusball blue04,089,873,700
G.1ball plusball plusball plusball plusball plus1540,000,000
G.2ball plusball plusball plusball plus899500,000
G.3ball plusball plusball plus19,78850,000
XS Power 6/55 90 ngày

Tin XS điện toán

3. KQXS Power ngày 31/01 (Thứ Ba)

Kỳ mở thưởng: #00834
Kết quả10 11 31 32 38 52
Số JP205
Thống kê trúng giải
GiảiTrùng khớpSố người trúngTrị giá giải (VNĐ)
J.potball plusball plusball plusball plusball plusball plus073,618,027,050
Jpot2ball plusball plusball plusball plusball plusball blue03,419,341,800
G.1ball plusball plusball plusball plusball plus2940,000,000
G.2ball plusball plusball plusball plus1,571500,000
G.3ball plusball plusball plus28,70350,000
XS Power 6/55 100 ngày

4. XSPOWER ngày 28/01 (Thứ Bảy)

Kỳ mở thưởng: #00833
Kết quả09 22 23 29 38 47
Số JP233
Thống kê trúng giải
GiảiTrùng khớpSố người trúngTrị giá giải (VNĐ)
J.potball plusball plusball plusball plusball plusball plus069,843,950,850
Jpot2ball plusball plusball plusball plusball plusball blue14,450,051,600
G.1ball plusball plusball plusball plusball plus1740,000,000
G.2ball plusball plusball plusball plus1,021500,000
G.3ball plusball plusball plus19,92750,000
XS Power 6/55 10 ngày

5. XS Mega power 6/55 ngày 26/01 (Thứ Năm)

Kỳ mở thưởng: #00832
Kết quả08 15 18 20 33 41
Số JP214
Thống kê trúng giải
GiảiTrùng khớpSố người trúngTrị giá giải (VNĐ)
J.potball plusball plusball plusball plusball plusball plus067,293,412,500
Jpot2ball plusball plusball plusball plusball plusball blue04,166,658,450
G.1ball plusball plusball plusball plusball plus1040,000,000
G.2ball plusball plusball plusball plus727500,000
G.3ball plusball plusball plus16,31550,000
XS Power 6/55 200 ngày

6. XS Mega power 6/55 ngày 24/01 (Thứ Ba)

Kỳ mở thưởng: #00831
Kết quả03 05 10 12 29 30
Số JP209
Thống kê trúng giải
GiảiTrùng khớpSố người trúngTrị giá giải (VNĐ)
J.potball plusball plusball plusball plusball plusball plus064,877,769,750
Jpot2ball plusball plusball plusball plusball plusball blue03,898,253,700
G.1ball plusball plusball plusball plusball plus2140,000,000
G.2ball plusball plusball plusball plus1,342500,000
G.3ball plusball plusball plus24,71450,000

7. XS Mega power 6/55 ngày 19/01 (Thứ Năm)

Kỳ mở thưởng: #00830
Kết quả03 21 32 33 38 52
Số JP230
Thống kê trúng giải
GiảiTrùng khớpSố người trúngTrị giá giải (VNĐ)
J.potball plusball plusball plusball plusball plusball plus062,304,180,150
Jpot2ball plusball plusball plusball plusball plusball blue03,612,299,300
G.1ball plusball plusball plusball plusball plus1240,000,000
G.2ball plusball plusball plusball plus791500,000
G.3ball plusball plusball plus16,98050,000

8. XS Mega power 6/55 ngày 17/01 (Thứ Ba)

Kỳ mở thưởng: #00829
Kết quả01 09 20 36 44 50
Số JP240
Thống kê trúng giải
GiảiTrùng khớpSố người trúngTrị giá giải (VNĐ)
J.potball plusball plusball plusball plusball plusball plus059,818,408,950
Jpot2ball plusball plusball plusball plusball plusball blue03,336,102,500
G.1ball plusball plusball plusball plusball plus1240,000,000
G.2ball plusball plusball plusball plus866500,000
G.3ball plusball plusball plus18,66950,000

9. XS Mega power 6/55 ngày 14/01 (Thứ Bảy)

Kỳ mở thưởng: #00828
Kết quả05 17 24 30 43 53
Số JP226
Thống kê trúng giải
GiảiTrùng khớpSố người trúngTrị giá giải (VNĐ)
J.potball plusball plusball plusball plusball plusball plus056,793,486,450
Jpot2ball plusball plusball plusball plusball plusball blue14,023,574,850
G.1ball plusball plusball plusball plusball plus2240,000,000
G.2ball plusball plusball plusball plus807500,000
G.3ball plusball plusball plus16,27550,000

10. XS Mega power 6/55 ngày 12/01 (Thứ Năm)

Kỳ mở thưởng: #00827
Kết quả05 14 37 45 47 55
Số JP225
Thống kê trúng giải
GiảiTrùng khớpSố người trúngTrị giá giải (VNĐ)
J.potball plusball plusball plusball plusball plusball plus054,479,037,450
Jpot2ball plusball plusball plusball plusball plusball blue03,766,413,850
G.1ball plusball plusball plusball plusball plus1040,000,000
G.2ball plusball plusball plusball plus640500,000
G.3ball plusball plusball plus14,44950,000

11. XS Mega power 6/55 ngày 10/01 (Thứ Ba)

Kỳ mở thưởng: #00826
Kết quả05 12 14 19 46 51
Số JP236
Thống kê trúng giải
GiảiTrùng khớpSố người trúngTrị giá giải (VNĐ)
J.potball plusball plusball plusball plusball plusball plus051,992,583,600
Jpot2ball plusball plusball plusball plusball plusball blue03,490,141,200
G.1ball plusball plusball plusball plusball plus1140,000,000
G.2ball plusball plusball plusball plus733500,000
G.3ball plusball plusball plus16,29850,000

12. XS Mega power 6/55 ngày 07/01 (Thứ Bảy)

Kỳ mở thưởng: #00825
Kết quả03 04 09 15 33 54
Số JP216
Thống kê trúng giải
GiảiTrùng khớpSố người trúngTrị giá giải (VNĐ)
J.potball plusball plusball plusball plusball plusball plus049,544,227,650
Jpot2ball plusball plusball plusball plusball plusball blue03,218,101,650
G.1ball plusball plusball plusball plusball plus1640,000,000
G.2ball plusball plusball plusball plus697500,000
G.3ball plusball plusball plus14,99050,000

13. XS Mega power 6/55 ngày 05/01 (Thứ Năm)

Kỳ mở thưởng: #00824
Kết quả05 12 34 37 47 49
Số JP228
Thống kê trúng giải
GiảiTrùng khớpSố người trúngTrị giá giải (VNĐ)
J.potball plusball plusball plusball plusball plusball plus047,581,312,800
Jpot2ball plusball plusball plusball plusball plusball blue13,487,777,200
G.1ball plusball plusball plusball plusball plus1240,000,000
G.2ball plusball plusball plusball plus625500,000
G.3ball plusball plusball plus13,36850,000

14. XS Mega power 6/55 ngày 03/01 (Thứ Ba)

Kỳ mở thưởng: #00823
Kết quả09 13 24 43 47 48
Số JP218
Thống kê trúng giải
GiảiTrùng khớpSố người trúngTrị giá giải (VNĐ)
J.potball plusball plusball plusball plusball plusball plus045,442,629,750
Jpot2ball plusball plusball plusball plusball plusball blue03,250,145,750
G.1ball plusball plusball plusball plusball plus1540,000,000
G.2ball plusball plusball plusball plus720500,000
G.3ball plusball plusball plus15,39050,000

15. XS Mega power 6/55 ngày 31/12 (Thứ Bảy)

Kỳ mở thưởng: #00822
Kết quả10 15 36 42 45 52
Số JP220
Thống kê trúng giải
GiảiTrùng khớpSố người trúngTrị giá giải (VNĐ)
J.potball plusball plusball plusball plusball plusball plus043,191,318,000
Jpot2ball plusball plusball plusball plusball plusball blue14,215,920,150
G.1ball plusball plusball plusball plusball plus1240,000,000
G.2ball plusball plusball plusball plus678500,000
G.3ball plusball plusball plus15,09850,000

16. XS Mega power 6/55 ngày 29/12 (Thứ Năm)

Kỳ mở thưởng: #00821
Kết quả06 08 33 37 38 51
Số JP248
Thống kê trúng giải
GiảiTrùng khớpSố người trúngTrị giá giải (VNĐ)
J.potball plusball plusball plusball plusball plusball plus040,919,760,750
Jpot2ball plusball plusball plusball plusball plusball blue03,963,524,900
G.1ball plusball plusball plusball plusball plus740,000,000
G.2ball plusball plusball plusball plus717500,000
G.3ball plusball plusball plus14,34150,000

17. XS Mega power 6/55 ngày 27/12 (Thứ Ba)

Kỳ mở thưởng: #00820
Kết quả11 12 13 14 23 55
Số JP227
Thống kê trúng giải
GiảiTrùng khớpSố người trúngTrị giá giải (VNĐ)
J.potball plusball plusball plusball plusball plusball plus038,626,793,850
Jpot2ball plusball plusball plusball plusball plusball blue03,708,750,800
G.1ball plusball plusball plusball plusball plus1040,000,000
G.2ball plusball plusball plusball plus692500,000
G.3ball plusball plusball plus15,66350,000

18. XS Mega power 6/55 ngày 24/12 (Thứ Bảy)

Kỳ mở thưởng: #00819
Kết quả05 19 22 23 30 44
Số JP252
Thống kê trúng giải
GiảiTrùng khớpSố người trúngTrị giá giải (VNĐ)
J.potball plusball plusball plusball plusball plusball plus036,098,421,150
Jpot2ball plusball plusball plusball plusball plusball blue03,427,820,500
G.1ball plusball plusball plusball plusball plus2140,000,000
G.2ball plusball plusball plusball plus771500,000
G.3ball plusball plusball plus14,86750,000

19. XS Mega power 6/55 ngày 22/12 (Thứ Năm)

Kỳ mở thưởng: #00818
Kết quả14 26 35 43 45 48
Số JP203
Thống kê trúng giải
GiảiTrùng khớpSố người trúngTrị giá giải (VNĐ)
J.potball plusball plusball plusball plusball plusball plus034,469,658,750
Jpot2ball plusball plusball plusball plusball plusball blue03,246,846,900
G.1ball plusball plusball plusball plusball plus640,000,000
G.2ball plusball plusball plusball plus557500,000
G.3ball plusball plusball plus11,69150,000

20. XS Mega power 6/55 ngày 20/12 (Thứ Ba)

Kỳ mở thưởng: #00817
Kết quả02 06 09 20 31 35
Số JP242
Thống kê trúng giải
GiảiTrùng khớpSố người trúngTrị giá giải (VNĐ)
J.potball plusball plusball plusball plusball plusball plus032,248,036,650
Jpot2ball plusball plusball plusball plusball plusball blue15,524,310,950
G.1ball plusball plusball plusball plusball plus740,000,000
G.2ball plusball plusball plusball plus744500,000
G.3ball plusball plusball plus15,62750,000

21. XS Mega power 6/55 ngày 17/12 (Thứ Bảy)

Kỳ mở thưởng: #00816
Kết quả01 02 29 34 41 42
Số JP209
Thống kê trúng giải
GiảiTrùng khớpSố người trúngTrị giá giải (VNĐ)
J.potball plusball plusball plusball plusball plusball plus1167,391,079,950
Jpot2ball plusball plusball plusball plusball plusball blue05,274,529,100
G.1ball plusball plusball plusball plusball plus1040,000,000
G.2ball plusball plusball plusball plus1,358500,000
G.3ball plusball plusball plus31,22150,000

22. XS Mega power 6/55 ngày 15/12 (Thứ Năm)

Kỳ mở thưởng: #00815
Kết quả02 25 38 50 51 55
Số JP221
Thống kê trúng giải
GiảiTrùng khớpSố người trúngTrị giá giải (VNĐ)
J.potball plusball plusball plusball plusball plusball plus0155,290,691,550
Jpot2ball plusball plusball plusball plusball plusball blue03,930,041,500
G.1ball plusball plusball plusball plusball plus3440,000,000
G.2ball plusball plusball plusball plus1,727500,000
G.3ball plusball plusball plus34,39950,000

23. XS Mega power 6/55 ngày 13/12 (Thứ Ba)

Kỳ mở thưởng: #00814
Kết quả10 22 31 37 41 52
Số JP220
Thống kê trúng giải
GiảiTrùng khớpSố người trúngTrị giá giải (VNĐ)
J.potball plusball plusball plusball plusball plusball plus0146,920,318,050
Jpot2ball plusball plusball plusball plusball plusball blue15,273,814,700
G.1ball plusball plusball plusball plusball plus1540,000,000
G.2ball plusball plusball plusball plus1,572500,000
G.3ball plusball plusball plus37,57450,000

24. XS Mega power 6/55 ngày 10/12 (Thứ Bảy)

Kỳ mở thưởng: #00813
Kết quả02 12 13 18 33 44
Số JP231
Thống kê trúng giải
GiảiTrùng khớpSố người trúngTrị giá giải (VNĐ)
J.potball plusball plusball plusball plusball plusball plus0134,599,851,300
Jpot2ball plusball plusball plusball plusball plusball blue03,904,873,950
G.1ball plusball plusball plusball plusball plus2040,000,000
G.2ball plusball plusball plusball plus1,502500,000
G.3ball plusball plusball plus35,06950,000

25. XS Mega power 6/55 ngày 08/12 (Thứ Năm)

Kỳ mở thưởng: #00812
Kết quả06 30 36 41 49 55
Số JP220
Thống kê trúng giải
GiảiTrùng khớpSố người trúngTrị giá giải (VNĐ)
J.potball plusball plusball plusball plusball plusball plus0126,455,985,750
Jpot2ball plusball plusball plusball plusball plusball blue23,035,071,250
G.1ball plusball plusball plusball plusball plus1940,000,000
G.2ball plusball plusball plusball plus1,349500,000
G.3ball plusball plusball plus30,13950,000

26. XS Mega power 6/55 ngày 06/12 (Thứ Ba)

Kỳ mở thưởng: #00811
Kết quả01 11 25 44 45 46
Số JP235
Thống kê trúng giải
GiảiTrùng khớpSố người trúngTrị giá giải (VNĐ)
J.potball plusball plusball plusball plusball plusball plus0116,145,205,500
Jpot2ball plusball plusball plusball plusball plusball blue04,924,500,250
G.1ball plusball plusball plusball plusball plus2040,000,000
G.2ball plusball plusball plusball plus1,392500,000
G.3ball plusball plusball plus32,13650,000

27. XS Mega power 6/55 ngày 03/12 (Thứ Bảy)

Kỳ mở thưởng: #00810
Kết quả16 17 27 48 52 53
Số JP224
Thống kê trúng giải
GiảiTrùng khớpSố người trúngTrị giá giải (VNĐ)
J.potball plusball plusball plusball plusball plusball plus0108,784,806,600
Jpot2ball plusball plusball plusball plusball plusball blue04,106,678,150
G.1ball plusball plusball plusball plusball plus1840,000,000
G.2ball plusball plusball plusball plus1,282500,000
G.3ball plusball plusball plus28,20550,000

28. XS Mega power 6/55 ngày 01/12 (Thứ Năm)

Kỳ mở thưởng: #00809
Kết quả11 14 29 31 52 54
Số JP207
Thống kê trúng giải
GiảiTrùng khớpSố người trúngTrị giá giải (VNĐ)
J.potball plusball plusball plusball plusball plusball plus0103,576,368,900
Jpot2ball plusball plusball plusball plusball plusball blue03,527,962,850
G.1ball plusball plusball plusball plusball plus1640,000,000
G.2ball plusball plusball plusball plus1,176500,000
G.3ball plusball plusball plus27,32350,000

29. XS Mega power 6/55 ngày 29/11 (Thứ Ba)

Kỳ mở thưởng: #00808
Kết quả02 13 16 18 41 42
Số JP219
Thống kê trúng giải
GiảiTrùng khớpSố người trúngTrị giá giải (VNĐ)
J.potball plusball plusball plusball plusball plusball plus098,824,703,250
Jpot2ball plusball plusball plusball plusball plusball blue14,332,824,400
G.1ball plusball plusball plusball plusball plus2540,000,000
G.2ball plusball plusball plusball plus1,328500,000
G.3ball plusball plusball plus28,76350,000

30. XS Mega power 6/55 ngày 26/11 (Thứ Bảy)

Kỳ mở thưởng: #00807
Kết quả08 23 24 48 49 52
Số JP201
Thống kê trúng giải
GiảiTrùng khớpSố người trúngTrị giá giải (VNĐ)
J.potball plusball plusball plusball plusball plusball plus094,333,835,100
Jpot2ball plusball plusball plusball plusball plusball blue03,833,839,050
G.1ball plusball plusball plusball plusball plus2240,000,000
G.2ball plusball plusball plusball plus1,074500,000
G.3ball plusball plusball plus23,69050,000
Hiện thêm kết quả

Về XSPOWER 30 ngày liên tiếp

XSPOWER 30 ngày hay KQXSPOWER 30 ngày liên tiếp là 30 kết quả xổ số Power 6/55 của 30 lần quay gần đây nhất. Click vào "Hiện thêm kết quả" để xem thêm các lần quay trước nữa của xổ số Power 6/55

Tiện ích hay về xổ số

XS hôm qua (Thứ Bảy, 04/02)

KQXS POWER 6/55 THEO NGÀY

<<    >>  
T2T3T4T5T6T7CN
303112345
6789101112
13141516171819
20212223242526
272812345
6789101112
  liên quan liên quan liên quan liên quan liên quan liên quan liên quan liên quan liên quan liên quan