XSKT Bạch thủ Soi CẦU
Hôm nay:
Hôm qua:
Đóng

XỔ SỐ POWER 6/55 30 ngày

Xem thêm:
XSPOWER 10 ngày   30 ngày   90 ngày   100 ngày   200 ngày
 
Jackpot Power 6/55 hiện tại: 38,990,916,300 vnđ

1. Xổ số Power 6/55 ngày 27/05 (Thứ Bảy)

Kỳ mở thưởng: #00884
Kết quả04 06 08 18 39 43
Số JP228
Thống kê trúng giải
GiảiTrùng khớpSố người trúngTrị giá giải (VNĐ)
J.potball plusball plusball plusball plusball plusball plus038,990,916,300
Jpot2ball plusball plusball plusball plusball plusball blue03,509,591,950
G.1ball plusball plusball plusball plusball plus1540,000,000
G.2ball plusball plusball plusball plus679500,000
G.3ball plusball plusball plus12,31450,000
XS Power 6/55 30 ngày

2. XS Mega power 6/55 ngày 25/05 (Thứ Năm)

Kỳ mở thưởng: #00883
Kết quả15 16 19 31 33 46
Số JP207
Thống kê trúng giải
GiảiTrùng khớpSố người trúngTrị giá giải (VNĐ)
J.potball plusball plusball plusball plusball plusball plus037,840,372,050
Jpot2ball plusball plusball plusball plusball plusball blue03,381,753,700
G.1ball plusball plusball plusball plusball plus440,000,000
G.2ball plusball plusball plusball plus483500,000
G.3ball plusball plusball plus9,32950,000
XS Power 6/55 90 ngày

Tin XS điện toán

3. KQXS Power ngày 23/05 (Thứ Ba)

Kỳ mở thưởng: #00882
Kết quả26 27 35 36 47 54
Số JP240
Thống kê trúng giải
GiảiTrùng khớpSố người trúngTrị giá giải (VNĐ)
J.potball plusball plusball plusball plusball plusball plus036,233,149,800
Jpot2ball plusball plusball plusball plusball plusball blue03,203,173,450
G.1ball plusball plusball plusball plusball plus340,000,000
G.2ball plusball plusball plusball plus435500,000
G.3ball plusball plusball plus9,59350,000
XS Power 6/55 100 ngày

4. XSPOWER ngày 20/05 (Thứ Bảy)

Kỳ mở thưởng: #00881
Kết quả01 14 21 36 48 53
Số JP244
Thống kê trúng giải
GiảiTrùng khớpSố người trúngTrị giá giải (VNĐ)
J.potball plusball plusball plusball plusball plusball plus034,404,588,750
Jpot2ball plusball plusball plusball plusball plusball blue14,661,644,750
G.1ball plusball plusball plusball plusball plus1140,000,000
G.2ball plusball plusball plusball plus384500,000
G.3ball plusball plusball plus7,95850,000
XS Power 6/55 10 ngày

5. XS Mega power 6/55 ngày 18/05 (Thứ Năm)

Kỳ mở thưởng: #00880
Kết quả13 14 21 23 30 41
Số JP249
Thống kê trúng giải
GiảiTrùng khớpSố người trúngTrị giá giải (VNĐ)
J.potball plusball plusball plusball plusball plusball plus032,942,141,850
Jpot2ball plusball plusball plusball plusball plusball blue04,499,150,650
G.1ball plusball plusball plusball plusball plus1240,000,000
G.2ball plusball plusball plusball plus491500,000
G.3ball plusball plusball plus9,03250,000
XS Power 6/55 200 ngày

6. XS Mega power 6/55 ngày 16/05 (Thứ Ba)

Kỳ mở thưởng: #00879
Kết quả19 24 30 34 40 44
Số JP251
Thống kê trúng giải
GiảiTrùng khớpSố người trúngTrị giá giải (VNĐ)
J.potball plusball plusball plusball plusball plusball plus031,705,358,250
Jpot2ball plusball plusball plusball plusball plusball blue04,361,730,250
G.1ball plusball plusball plusball plusball plus440,000,000
G.2ball plusball plusball plusball plus522500,000
G.3ball plusball plusball plus10,02350,000

7. XS Mega power 6/55 ngày 13/05 (Thứ Bảy)

Kỳ mở thưởng: #00878
Kết quả22 24 35 43 45 54
Số JP250
Thống kê trúng giải
GiảiTrùng khớpSố người trúngTrị giá giải (VNĐ)
J.potball plusball plusball plusball plusball plusball plus176,361,538,900
Jpot2ball plusball plusball plusball plusball plusball blue04,172,246,000
G.1ball plusball plusball plusball plusball plus1740,000,000
G.2ball plusball plusball plusball plus848500,000
G.3ball plusball plusball plus17,84850,000

8. XS Mega power 6/55 ngày 11/05 (Thứ Năm)

Kỳ mở thưởng: #00877
Kết quả01 03 19 33 34 51
Số JP217
Thống kê trúng giải
GiảiTrùng khớpSố người trúngTrị giá giải (VNĐ)
J.potball plusball plusball plusball plusball plusball plus073,659,305,100
Jpot2ball plusball plusball plusball plusball plusball blue03,871,997,800
G.1ball plusball plusball plusball plusball plus1740,000,000
G.2ball plusball plusball plusball plus739500,000
G.3ball plusball plusball plus17,29950,000

9. XS Mega power 6/55 ngày 09/05 (Thứ Ba)

Kỳ mở thưởng: #00876
Kết quả07 09 13 22 44 47
Số JP239
Thống kê trúng giải
GiảiTrùng khớpSố người trúngTrị giá giải (VNĐ)
J.potball plusball plusball plusball plusball plusball plus070,842,375,750
Jpot2ball plusball plusball plusball plusball plusball blue03,559,005,650
G.1ball plusball plusball plusball plusball plus1940,000,000
G.2ball plusball plusball plusball plus918500,000
G.3ball plusball plusball plus20,73450,000

10. XS Mega power 6/55 ngày 06/05 (Thứ Bảy)

Kỳ mở thưởng: #00875
Kết quả01 11 22 28 34 42
Số JP210
Thống kê trúng giải
GiảiTrùng khớpSố người trúngTrị giá giải (VNĐ)
J.potball plusball plusball plusball plusball plusball plus068,127,043,350
Jpot2ball plusball plusball plusball plusball plusball blue03,257,302,050
G.1ball plusball plusball plusball plusball plus2240,000,000
G.2ball plusball plusball plusball plus794500,000
G.3ball plusball plusball plus17,82650,000

11. XS Mega power 6/55 ngày 04/05 (Thứ Năm)

Kỳ mở thưởng: #00874
Kết quả13 30 32 35 45 52
Số JP229
Thống kê trúng giải
GiảiTrùng khớpSố người trúngTrị giá giải (VNĐ)
J.potball plusball plusball plusball plusball plusball plus065,811,324,900
Jpot2ball plusball plusball plusball plusball plusball blue21,774,701,200
G.1ball plusball plusball plusball plusball plus440,000,000
G.2ball plusball plusball plusball plus656500,000
G.3ball plusball plusball plus15,42250,000

12. XS Mega power 6/55 ngày 02/05 (Thứ Ba)

Kỳ mở thưởng: #00873
Kết quả04 11 18 25 33 45
Số JP221
Thống kê trúng giải
GiảiTrùng khớpSố người trúngTrị giá giải (VNĐ)
J.potball plusball plusball plusball plusball plusball plus062,962,637,700
Jpot2ball plusball plusball plusball plusball plusball blue03,232,881,600
G.1ball plusball plusball plusball plusball plus1640,000,000
G.2ball plusball plusball plusball plus994500,000
G.3ball plusball plusball plus17,48950,000

13. XS Mega power 6/55 ngày 29/04 (Thứ Bảy)

Kỳ mở thưởng: #00872
Kết quả02 09 12 24 41 53
Số JP235
Thống kê trúng giải
GiảiTrùng khớpSố người trúngTrị giá giải (VNĐ)
J.potball plusball plusball plusball plusball plusball plus060,866,703,300
Jpot2ball plusball plusball plusball plusball plusball blue13,261,376,150
G.1ball plusball plusball plusball plusball plus640,000,000
G.2ball plusball plusball plusball plus805500,000
G.3ball plusball plusball plus15,78750,000

14. XS Mega power 6/55 ngày 27/04 (Thứ Năm)

Kỳ mở thưởng: #00871
Kết quả08 28 38 39 41 45
Số JP254
Thống kê trúng giải
GiảiTrùng khớpSố người trúngTrị giá giải (VNĐ)
J.potball plusball plusball plusball plusball plusball plus058,514,317,950
Jpot2ball plusball plusball plusball plusball plusball blue13,466,427,050
G.1ball plusball plusball plusball plusball plus1140,000,000
G.2ball plusball plusball plusball plus804500,000
G.3ball plusball plusball plus16,50750,000

15. XS Mega power 6/55 ngày 25/04 (Thứ Ba)

Kỳ mở thưởng: #00870
Kết quả06 10 19 23 25 28
Số JP245
Thống kê trúng giải
GiảiTrùng khớpSố người trúngTrị giá giải (VNĐ)
J.potball plusball plusball plusball plusball plusball plus056,226,657,900
Jpot2ball plusball plusball plusball plusball plusball blue03,212,242,600
G.1ball plusball plusball plusball plusball plus1940,000,000
G.2ball plusball plusball plusball plus1,053500,000
G.3ball plusball plusball plus20,63350,000

16. XS Mega power 6/55 ngày 22/04 (Thứ Bảy)

Kỳ mở thưởng: #00869
Kết quả09 18 23 24 48 52
Số JP210
Thống kê trúng giải
GiảiTrùng khớpSố người trúngTrị giá giải (VNĐ)
J.potball plusball plusball plusball plusball plusball plus054,316,474,500
Jpot2ball plusball plusball plusball plusball plusball blue13,390,154,000
G.1ball plusball plusball plusball plusball plus3240,000,000
G.2ball plusball plusball plusball plus917500,000
G.3ball plusball plusball plus15,89850,000

17. XS Mega power 6/55 ngày 20/04 (Thứ Năm)

Kỳ mở thưởng: #00868
Kết quả07 11 32 35 42 51
Số JP246
Thống kê trúng giải
GiảiTrùng khớpSố người trúngTrị giá giải (VNĐ)
J.potball plusball plusball plusball plusball plusball plus053,021,964,900
Jpot2ball plusball plusball plusball plusball plusball blue03,246,319,600
G.1ball plusball plusball plusball plusball plus1240,000,000
G.2ball plusball plusball plusball plus667500,000
G.3ball plusball plusball plus13,90650,000

18. XS Mega power 6/55 ngày 18/04 (Thứ Ba)

Kỳ mở thưởng: #00867
Kết quả17 18 30 40 51 55
Số JP250
Thống kê trúng giải
GiảiTrùng khớpSố người trúngTrị giá giải (VNĐ)
J.potball plusball plusball plusball plusball plusball plus050,805,088,500
Jpot2ball plusball plusball plusball plusball plusball blue13,514,626,950
G.1ball plusball plusball plusball plusball plus840,000,000
G.2ball plusball plusball plusball plus591500,000
G.3ball plusball plusball plus12,97050,000

19. XS Mega power 6/55 ngày 15/04 (Thứ Bảy)

Kỳ mở thưởng: #00866
Kết quả01 34 35 36 42 43
Số JP205
Thống kê trúng giải
GiảiTrùng khớpSố người trúngTrị giá giải (VNĐ)
J.potball plusball plusball plusball plusball plusball plus048,248,431,500
Jpot2ball plusball plusball plusball plusball plusball blue03,230,553,950
G.1ball plusball plusball plusball plusball plus1040,000,000
G.2ball plusball plusball plusball plus476500,000
G.3ball plusball plusball plus10,73050,000

20. XS Mega power 6/55 ngày 13/04 (Thứ Năm)

Kỳ mở thưởng: #00865
Kết quả22 26 28 37 39 48
Số JP215
Thống kê trúng giải
GiảiTrùng khớpSố người trúngTrị giá giải (VNĐ)
J.potball plusball plusball plusball plusball plusball plus046,173,445,950
Jpot2ball plusball plusball plusball plusball plusball blue15,423,864,950
G.1ball plusball plusball plusball plusball plus740,000,000
G.2ball plusball plusball plusball plus609500,000
G.3ball plusball plusball plus12,10150,000

21. XS Mega power 6/55 ngày 11/04 (Thứ Ba)

Kỳ mở thưởng: #00864
Kết quả10 14 16 18 37 49
Số JP254
Thống kê trúng giải
GiảiTrùng khớpSố người trúngTrị giá giải (VNĐ)
J.potball plusball plusball plusball plusball plusball plus044,227,963,200
Jpot2ball plusball plusball plusball plusball plusball blue05,207,700,200
G.1ball plusball plusball plusball plusball plus840,000,000
G.2ball plusball plusball plusball plus535500,000
G.3ball plusball plusball plus12,12350,000

22. XS Mega power 6/55 ngày 08/04 (Thứ Bảy)

Kỳ mở thưởng: #00863
Kết quả17 33 36 46 50 52
Số JP240
Thống kê trúng giải
GiảiTrùng khớpSố người trúngTrị giá giải (VNĐ)
J.potball plusball plusball plusball plusball plusball plus042,137,944,050
Jpot2ball plusball plusball plusball plusball plusball blue04,975,475,850
G.1ball plusball plusball plusball plusball plus1240,000,000
G.2ball plusball plusball plusball plus469500,000
G.3ball plusball plusball plus9,80750,000

23. XS Mega power 6/55 ngày 06/04 (Thứ Năm)

Kỳ mở thưởng: #00862
Kết quả07 10 12 33 52 54
Số JP216
Thống kê trúng giải
GiảiTrùng khớpSố người trúngTrị giá giải (VNĐ)
J.potball plusball plusball plusball plusball plusball plus040,461,283,650
Jpot2ball plusball plusball plusball plusball plusball blue04,789,180,250
G.1ball plusball plusball plusball plusball plus1040,000,000
G.2ball plusball plusball plusball plus593500,000
G.3ball plusball plusball plus11,27150,000

24. XS Mega power 6/55 ngày 04/04 (Thứ Ba)

Kỳ mở thưởng: #00861
Kết quả13 28 41 42 47 51
Số JP209
Thống kê trúng giải
GiảiTrùng khớpSố người trúngTrị giá giải (VNĐ)
J.potball plusball plusball plusball plusball plusball plus038,918,931,150
Jpot2ball plusball plusball plusball plusball plusball blue04,617,807,750
G.1ball plusball plusball plusball plusball plus540,000,000
G.2ball plusball plusball plusball plus479500,000
G.3ball plusball plusball plus10,50950,000

25. XS Mega power 6/55 ngày 01/04 (Thứ Bảy)

Kỳ mở thưởng: #00860
Kết quả12 34 39 44 49 55
Số JP214
Thống kê trúng giải
GiảiTrùng khớpSố người trúngTrị giá giải (VNĐ)
J.potball plusball plusball plusball plusball plusball plus036,853,249,350
Jpot2ball plusball plusball plusball plusball plusball blue04,388,287,550
G.1ball plusball plusball plusball plusball plus340,000,000
G.2ball plusball plusball plusball plus467500,000
G.3ball plusball plusball plus9,78250,000

26. XS Mega power 6/55 ngày 30/03 (Thứ Năm)

Kỳ mở thưởng: #00859
Kết quả06 11 14 21 30 32
Số JP222
Thống kê trúng giải
GiảiTrùng khớpSố người trúngTrị giá giải (VNĐ)
J.potball plusball plusball plusball plusball plusball plus035,002,371,900
Jpot2ball plusball plusball plusball plusball plusball blue04,182,634,500
G.1ball plusball plusball plusball plusball plus740,000,000
G.2ball plusball plusball plusball plus476500,000
G.3ball plusball plusball plus10,46950,000

27. XS Mega power 6/55 ngày 28/03 (Thứ Ba)

Kỳ mở thưởng: #00858
Kết quả06 21 24 41 50 53
Số JP213
Thống kê trúng giải
GiảiTrùng khớpSố người trúngTrị giá giải (VNĐ)
J.potball plusball plusball plusball plusball plusball plus033,425,088,600
Jpot2ball plusball plusball plusball plusball plusball blue04,007,380,800
G.1ball plusball plusball plusball plusball plus1240,000,000
G.2ball plusball plusball plusball plus423500,000
G.3ball plusball plusball plus9,50150,000

28. XS Mega power 6/55 ngày 25/03 (Thứ Bảy)

Kỳ mở thưởng: #00857
Kết quả17 18 28 40 49 54
Số JP216
Thống kê trúng giải
GiảiTrùng khớpSố người trúngTrị giá giải (VNĐ)
J.potball plusball plusball plusball plusball plusball plus031,734,697,800
Jpot2ball plusball plusball plusball plusball plusball blue03,819,559,600
G.1ball plusball plusball plusball plusball plus240,000,000
G.2ball plusball plusball plusball plus344500,000
G.3ball plusball plusball plus8,10750,000

29. XS Mega power 6/55 ngày 23/03 (Thứ Năm)

Kỳ mở thưởng: #00856
Kết quả04 07 22 33 40 49
Số JP239
Thống kê trúng giải
GiảiTrùng khớpSố người trúngTrị giá giải (VNĐ)
J.potball plusball plusball plusball plusball plusball plus171,024,943,450
Jpot2ball plusball plusball plusball plusball plusball blue03,626,815,400
G.1ball plusball plusball plusball plusball plus1340,000,000
G.2ball plusball plusball plusball plus660500,000
G.3ball plusball plusball plus14,85950,000

30. XS Mega power 6/55 ngày 21/03 (Thứ Ba)

Kỳ mở thưởng: #00855
Kết quả07 17 31 43 45 49
Số JP252
Thống kê trúng giải
GiảiTrùng khớpSố người trúngTrị giá giải (VNĐ)
J.potball plusball plusball plusball plusball plusball plus068,288,184,300
Jpot2ball plusball plusball plusball plusball plusball blue03,322,731,050
G.1ball plusball plusball plusball plusball plus1240,000,000
G.2ball plusball plusball plusball plus834500,000
G.3ball plusball plusball plus17,79650,000
Hiện thêm kết quả

Về XSPOWER 30 ngày liên tiếp

XSPOWER 30 ngày hay KQXSPOWER 30 ngày liên tiếp là 30 kết quả xổ số Power 6/55 của 30 lần quay gần đây nhất. Click vào "Hiện thêm kết quả" để xem thêm các lần quay trước nữa của xổ số Power 6/55

Tiện ích hay về xổ số

XS hôm qua (Thứ Bảy, 27/05)

KQXS POWER 6/55 THEO NGÀY

<<    >>  
T2T3T4T5T6T7CN
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
2930311234
567891011
  liên quan liên quan liên quan liên quan liên quan liên quan liên quan liên quan liên quan liên quan