XSKT Bạch thủ Soi CẦU
Hôm nay:
Hôm qua:
Đóng

XỔ SỐ MEGA 6/45 30 ngày

Xem thêm:
XSMEGA645 10 ngày   30 ngày   90 ngày   100 ngày   200 ngày
 
Jackpot Mega 6/45 hiện tại: 90,627,189,000 vnđ

1. Xổ số Mega 6/45 ngày 28/05 (Chủ Nhật)

Kỳ mở thưởng: #01048
Kết quả06 13 19 20 37 44
Thống kê trúng giải
GiảiTrùng khớpSố người trúngTrị giá giải (VNĐ)
J.potballballballballballball013,230,312,000
G.1ballballballballball2210,000,000
G.2ballballballball921300,000
G.3ballballball14,31230,000
XS Mega 6/45 30 ngày

2. XS Mega 6/45 ngày 26/05 (Thứ Sáu)

Kỳ mở thưởng: #01047
Kết quả08 10 19 25 35 44
Thống kê trúng giải
GiảiTrùng khớpSố người trúngTrị giá giải (VNĐ)
J.potballballballballballball325,029,626,667
G.1ballballballballball8710,000,000
G.2ballballballball2,817300,000
G.3ballballball41,07830,000
XS Mega 6/45 90 ngày

Tin XS điện toán

3. KQXS Mega ngày 24/05 (Thứ Tư)

Kỳ mở thưởng: #01046
Kết quả09 11 15 28 33 44
Thống kê trúng giải
GiảiTrùng khớpSố người trúngTrị giá giải (VNĐ)
J.potballballballballballball069,074,823,500
G.1ballballballballball7310,000,000
G.2ballballballball2,689300,000
G.3ballballball41,07630,000
XS Mega 6/45 100 ngày

4. XSMEGA ngày 21/05 (Chủ Nhật)

Kỳ mở thưởng: #01045
Kết quả08 10 17 19 24 41
Thống kê trúng giải
GiảiTrùng khớpSố người trúngTrị giá giải (VNĐ)
J.potballballballballballball062,996,443,000
G.1ballballballballball3310,000,000
G.2ballballballball1,828300,000
G.3ballballball31,64530,000
XS Mega 6/45 10 ngày

5. XS Mega 6/45 ngày 19/05 (Thứ Sáu)

Kỳ mở thưởng: #01044
Kết quả03 09 10 27 35 38
Thống kê trúng giải
GiảiTrùng khớpSố người trúngTrị giá giải (VNĐ)
J.potballballballballballball057,421,891,500
G.1ballballballballball3910,000,000
G.2ballballballball1,920300,000
G.3ballballball32,03530,000
XS Mega 6/45 200 ngày

6. XS Mega 6/45 ngày 17/05 (Thứ Tư)

Kỳ mở thưởng: #01043
Kết quả02 06 13 20 28 44
Thống kê trúng giải
GiảiTrùng khớpSố người trúngTrị giá giải (VNĐ)
J.potballballballballballball052,007,827,500
G.1ballballballballball4210,000,000
G.2ballballballball1,593300,000
G.3ballballball27,41330,000

7. XS Mega 6/45 ngày 14/05 (Chủ Nhật)

Kỳ mở thưởng: #01042
Kết quả07 08 13 37 42 44
Thống kê trúng giải
GiảiTrùng khớpSố người trúngTrị giá giải (VNĐ)
J.potballballballballballball046,700,646,500
G.1ballballballballball1810,000,000
G.2ballballballball1,347300,000
G.3ballballball23,86230,000

8. XS Mega 6/45 ngày 12/05 (Thứ Sáu)

Kỳ mở thưởng: #01041
Kết quả02 06 08 09 15 27
Thống kê trúng giải
GiảiTrùng khớpSố người trúngTrị giá giải (VNĐ)
J.potballballballballballball042,229,126,500
G.1ballballballballball4410,000,000
G.2ballballballball1,650300,000
G.3ballballball24,31730,000

9. XS Mega 6/45 ngày 10/05 (Thứ Tư)

Kỳ mở thưởng: #01040
Kết quả07 08 09 13 15 27
Thống kê trúng giải
GiảiTrùng khớpSố người trúngTrị giá giải (VNĐ)
J.potballballballballballball038,480,580,500
G.1ballballballballball2610,000,000
G.2ballballballball1,593300,000
G.3ballballball25,47630,000

10. XS Mega 6/45 ngày 07/05 (Chủ Nhật)

Kỳ mở thưởng: #01039
Kết quả04 30 31 33 35 45
Thống kê trúng giải
GiảiTrùng khớpSố người trúngTrị giá giải (VNĐ)
J.potballballballballballball034,598,123,000
G.1ballballballballball2010,000,000
G.2ballballballball1,025300,000
G.3ballballball18,13030,000

11. XS Mega 6/45 ngày 05/05 (Thứ Sáu)

Kỳ mở thưởng: #01038
Kết quả22 28 31 35 36 38
Thống kê trúng giải
GiảiTrùng khớpSố người trúngTrị giá giải (VNĐ)
J.potballballballballballball030,465,327,500
G.1ballballballballball1410,000,000
G.2ballballballball1,020300,000
G.3ballballball17,75230,000

12. XS Mega 6/45 ngày 03/05 (Thứ Tư)

Kỳ mở thưởng: #01037
Kết quả18 23 28 29 39 44
Thống kê trúng giải
GiảiTrùng khớpSố người trúngTrị giá giải (VNĐ)
J.potballballballballballball026,803,933,500
G.1ballballballballball2010,000,000
G.2ballballballball1,151300,000
G.3ballballball17,97330,000

13. XS Mega 6/45 ngày 30/04 (Chủ Nhật)

Kỳ mở thưởng: #01036
Kết quả07 09 23 24 33 36
Thống kê trúng giải
GiảiTrùng khớpSố người trúngTrị giá giải (VNĐ)
J.potballballballballballball024,181,232,000
G.1ballballballballball2910,000,000
G.2ballballballball943300,000
G.3ballballball16,99230,000

14. XS Mega 6/45 ngày 28/04 (Thứ Sáu)

Kỳ mở thưởng: #01035
Kết quả05 11 25 33 42 44
Thống kê trúng giải
GiảiTrùng khớpSố người trúngTrị giá giải (VNĐ)
J.potballballballballballball022,579,217,000
G.1ballballballballball3410,000,000
G.2ballballballball1,271300,000
G.3ballballball18,29130,000

15. XS Mega 6/45 ngày 26/04 (Thứ Tư)

Kỳ mở thưởng: #01034
Kết quả01 04 07 09 34 37
Thống kê trúng giải
GiảiTrùng khớpSố người trúngTrị giá giải (VNĐ)
J.potballballballballballball021,021,341,500
G.1ballballballballball1010,000,000
G.2ballballballball1,009300,000
G.3ballballball16,63630,000

16. XS Mega 6/45 ngày 23/04 (Chủ Nhật)

Kỳ mở thưởng: #01033
Kết quả01 02 22 30 37 42
Thống kê trúng giải
GiảiTrùng khớpSố người trúngTrị giá giải (VNĐ)
J.potballballballballballball019,213,526,500
G.1ballballballballball1310,000,000
G.2ballballballball812300,000
G.3ballballball14,00030,000

17. XS Mega 6/45 ngày 21/04 (Thứ Sáu)

Kỳ mở thưởng: #01032
Kết quả02 04 07 10 20 44
Thống kê trúng giải
GiảiTrùng khớpSố người trúngTrị giá giải (VNĐ)
J.potballballballballballball017,515,644,500
G.1ballballballballball2910,000,000
G.2ballballballball1,041300,000
G.3ballballball16,96930,000

18. XS Mega 6/45 ngày 19/04 (Thứ Tư)

Kỳ mở thưởng: #01031
Kết quả10 27 37 40 42 43
Thống kê trúng giải
GiảiTrùng khớpSố người trúngTrị giá giải (VNĐ)
J.potballballballballballball016,176,335,500
G.1ballballballballball1810,000,000
G.2ballballballball841300,000
G.3ballballball14,20930,000

19. XS Mega 6/45 ngày 16/04 (Chủ Nhật)

Kỳ mở thưởng: #01030
Kết quả08 17 20 25 33 36
Thống kê trúng giải
GiảiTrùng khớpSố người trúngTrị giá giải (VNĐ)
J.potballballballballballball014,643,306,500
G.1ballballballballball1610,000,000
G.2ballballballball798300,000
G.3ballballball13,97230,000

20. XS Mega 6/45 ngày 14/04 (Thứ Sáu)

Kỳ mở thưởng: #01029
Kết quả08 16 23 27 32 41
Thống kê trúng giải
GiảiTrùng khớpSố người trúngTrị giá giải (VNĐ)
J.potballballballballballball013,246,272,000
G.1ballballballballball2110,000,000
G.2ballballballball881300,000
G.3ballballball13,68530,000

21. XS Mega 6/45 ngày 12/04 (Thứ Tư)

Kỳ mở thưởng: #01028
Kết quả04 07 27 28 32 43
Thống kê trúng giải
GiảiTrùng khớpSố người trúngTrị giá giải (VNĐ)
J.potballballballballballball173,078,715,000
G.1ballballballballball5510,000,000
G.2ballballballball2,255300,000
G.3ballballball37,36630,000

22. XS Mega 6/45 ngày 09/04 (Chủ Nhật)

Kỳ mở thưởng: #01027
Kết quả12 15 25 30 34 39
Thống kê trúng giải
GiảiTrùng khớpSố người trúngTrị giá giải (VNĐ)
J.potballballballballballball066,446,394,500
G.1ballballballballball4310,000,000
G.2ballballballball1,828300,000
G.3ballballball30,26330,000

23. XS Mega 6/45 ngày 07/04 (Thứ Sáu)

Kỳ mở thưởng: #01026
Kết quả09 14 22 29 39 41
Thống kê trúng giải
GiảiTrùng khớpSố người trúngTrị giá giải (VNĐ)
J.potballballballballballball060,536,720,500
G.1ballballballballball3610,000,000
G.2ballballballball1,980300,000
G.3ballballball31,96530,000

24. XS Mega 6/45 ngày 05/04 (Thứ Tư)

Kỳ mở thưởng: #01025
Kết quả04 08 12 15 19 43
Thống kê trúng giải
GiảiTrùng khớpSố người trúngTrị giá giải (VNĐ)
J.potballballballballballball054,938,892,500
G.1ballballballballball3010,000,000
G.2ballballballball1,930300,000
G.3ballballball33,21630,000

25. XS Mega 6/45 ngày 02/04 (Chủ Nhật)

Kỳ mở thưởng: #01024
Kết quả02 24 36 38 42 43
Thống kê trúng giải
GiảiTrùng khớpSố người trúngTrị giá giải (VNĐ)
J.potballballballballballball049,214,478,000
G.1ballballballballball2110,000,000
G.2ballballballball1,488300,000
G.3ballballball24,76330,000

26. XS Mega 6/45 ngày 31/03 (Thứ Sáu)

Kỳ mở thưởng: #01023
Kết quả01 09 10 15 30 42
Thống kê trúng giải
GiảiTrùng khớpSố người trúngTrị giá giải (VNĐ)
J.potballballballballballball044,269,078,000
G.1ballballballballball5010,000,000
G.2ballballballball1,872300,000
G.3ballballball26,80630,000

27. XS Mega 6/45 ngày 29/03 (Thứ Tư)

Kỳ mở thưởng: #01022
Kết quả03 06 12 28 29 43
Thống kê trúng giải
GiảiTrùng khớpSố người trúngTrị giá giải (VNĐ)
J.potballballballballballball040,039,098,000
G.1ballballballballball5010,000,000
G.2ballballballball1,679300,000
G.3ballballball25,97630,000

28. XS Mega 6/45 ngày 26/03 (Chủ Nhật)

Kỳ mở thưởng: #01021
Kết quả06 16 18 25 34 45
Thống kê trúng giải
GiảiTrùng khớpSố người trúngTrị giá giải (VNĐ)
J.potballballballballballball035,931,924,500
G.1ballballballballball2210,000,000
G.2ballballballball1,380300,000
G.3ballballball21,18530,000

29. XS Mega 6/45 ngày 24/03 (Thứ Sáu)

Kỳ mở thưởng: #01020
Kết quả06 14 15 18 24 41
Thống kê trúng giải
GiảiTrùng khớpSố người trúngTrị giá giải (VNĐ)
J.potballballballballballball032,015,387,000
G.1ballballballballball2410,000,000
G.2ballballballball1,101300,000
G.3ballballball19,68430,000

30. XS Mega 6/45 ngày 22/03 (Thứ Tư)

Kỳ mở thưởng: #01019
Kết quả05 08 10 15 17 41
Thống kê trúng giải
GiảiTrùng khớpSố người trúngTrị giá giải (VNĐ)
J.potballballballballballball028,336,399,500
G.1ballballballballball2710,000,000
G.2ballballballball1,226300,000
G.3ballballball20,10230,000
Hiện thêm kết quả

Về XSMEGA645 30 ngày liên tiếp

XSMEGA645 30 ngày hay KQXSMEGA645 30 ngày liên tiếp là 30 kết quả xổ số Mega 6/45 của 30 lần quay gần đây nhất. Click vào "Hiện thêm kết quả" để xem thêm các lần quay trước nữa của xổ số Mega 6/45

Tiện ích hay về xổ số

XS hôm qua (Thứ Bảy, 27/05)

KQXS MEGA 6/45 THEO NGÀY

<<    >>  
T2T3T4T5T6T7CN
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
2930311234
567891011
  liên quan liên quan liên quan liên quan liên quan liên quan liên quan liên quan liên quan liên quan