XSKT Bạch thủ Soi CẦU
Hôm nay:
Hôm qua:
Đóng

XỔ SỐ MAX 3D PRO 30 ngày

Xem thêm:
XSMAX3DPRO 10 ngày   30 ngày   90 ngày   100 ngày   200 ngày
 

1. Xổ số Max 3D Pro ngày 02/02 (Thứ Năm)

GiảiKỳ MT: #00216Trúng giải
Giải ĐB
2 tỷ
073 5640
G. phụ ĐB
400tr
564 0730
Giải nhất
30tr
482 923
554 747
0
Giải nhì
10tr
070 793
496 594
728 480
4
Giải ba
4tr
865 468
163 776
453 532
691 347
14
Giải tư
1tr

Trùng khớp 2 bộ số bất kỳ của giải ĐB, 1, 2 và 3

72
Giải năm
100K

Trùng khớp 1 trong 2 bộ số của giải ĐB

525
Giải sáu
40K:

Trùng khớp 1 trong 18 bộ số của giải 1, 2, 3

4,391
XS Max 3D Pro 30 ngày

2. XS Max 3D Pro ngày 31/01 (Thứ Ba)

GiảiKỳ MT: #00215Trúng giải
Giải ĐB
2 tỷ
778 4190
G. phụ ĐB
400tr
419 7780
Giải nhất
30tr
128 884
230 034
1
Giải nhì
10tr
760 795
457 060
243 114
5
Giải ba
4tr
896 031
983 546
092 071
468 712
4
Giải tư
1tr

Trùng khớp 2 bộ số bất kỳ của giải ĐB, 1, 2 và 3

25
Giải năm
100K

Trùng khớp 1 trong 2 bộ số của giải ĐB

551
Giải sáu
40K:

Trùng khớp 1 trong 18 bộ số của giải 1, 2, 3

4,543
XS Max 3D Pro 90 ngày

Tin XS điện toán

3. KQXS Max 3D Pro ngày 28/01 (Thứ Bảy)

GiảiKỳ MT: #00214Trúng giải
Giải ĐB
2 tỷ
239 2650
G. phụ ĐB
400tr
265 2390
Giải nhất
30tr
524 901
061 250
0
Giải nhì
10tr
421 326
071 977
515 802
2
Giải ba
4tr
769 133
840 708
681 240
129 066
10
Giải tư
1tr

Trùng khớp 2 bộ số bất kỳ của giải ĐB, 1, 2 và 3

30
Giải năm
100K

Trùng khớp 1 trong 2 bộ số của giải ĐB

600
Giải sáu
40K:

Trùng khớp 1 trong 18 bộ số của giải 1, 2, 3

3,682
XS Max 3D Pro 100 ngày

4. XS 3D PRO ngày 26/01 (Thứ Năm)

GiảiKỳ MT: #00213Trúng giải
Giải ĐB
2 tỷ
992 0420
G. phụ ĐB
400tr
042 9920
Giải nhất
30tr
389 940
935 308
0
Giải nhì
10tr
070 638
941 008
804 306
2
Giải ba
4tr
240 070
542 849
856 151
235 830
3
Giải tư
1tr

Trùng khớp 2 bộ số bất kỳ của giải ĐB, 1, 2 và 3

31
Giải năm
100K

Trùng khớp 1 trong 2 bộ số của giải ĐB

326
Giải sáu
40K:

Trùng khớp 1 trong 18 bộ số của giải 1, 2, 3

4,073
XS Max 3D Pro 10 ngày

5. XS Max 3D Pro ngày 24/01 (Thứ Ba)

GiảiKỳ MT: #00212Trúng giải
Giải ĐB
2 tỷ
841 1700
G. phụ ĐB
400tr
170 8410
Giải nhất
30tr
916 168
982 618
4
Giải nhì
10tr
651 338
113 522
319 836
2
Giải ba
4tr
208 956
581 455
783 317
462 650
4
Giải tư
1tr

Trùng khớp 2 bộ số bất kỳ của giải ĐB, 1, 2 và 3

31
Giải năm
100K

Trùng khớp 1 trong 2 bộ số của giải ĐB

482
Giải sáu
40K:

Trùng khớp 1 trong 18 bộ số của giải 1, 2, 3

4,560
XS Max 3D Pro 200 ngày

6. XS Max 3D Pro ngày 19/01 (Thứ Năm)

GiảiKỳ MT: #00211Trúng giải
Giải ĐB
2 tỷ
252 2323
G. phụ ĐB
400tr
232 2523
Giải nhất
30tr
653 750
369 006
1
Giải nhì
10tr
621 096
272 163
029 375
3
Giải ba
4tr
502 466
446 283
496 761
446 118
9
Giải tư
1tr

Trùng khớp 2 bộ số bất kỳ của giải ĐB, 1, 2 và 3

120
Giải năm
100K

Trùng khớp 1 trong 2 bộ số của giải ĐB

771
Giải sáu
40K:

Trùng khớp 1 trong 18 bộ số của giải 1, 2, 3

4,752

7. XS Max 3D Pro ngày 17/01 (Thứ Ba)

GiảiKỳ MT: #00210Trúng giải
Giải ĐB
2 tỷ
235 8190
G. phụ ĐB
400tr
819 2350
Giải nhất
30tr
514 355
874 420
0
Giải nhì
10tr
072 410
675 317
296 756
3
Giải ba
4tr
778 923
320 786
107 145
446 292
1
Giải tư
1tr

Trùng khớp 2 bộ số bất kỳ của giải ĐB, 1, 2 và 3

24
Giải năm
100K

Trùng khớp 1 trong 2 bộ số của giải ĐB

669
Giải sáu
40K:

Trùng khớp 1 trong 18 bộ số của giải 1, 2, 3

4,437

8. XS Max 3D Pro ngày 14/01 (Thứ Bảy)

GiảiKỳ MT: #00209Trúng giải
Giải ĐB
2 tỷ
722 7380
G. phụ ĐB
400tr
738 7220
Giải nhất
30tr
918 934
659 665
0
Giải nhì
10tr
504 638
736 047
332 684
6
Giải ba
4tr
772 716
993 593
772 296
010 267
12
Giải tư
1tr

Trùng khớp 2 bộ số bất kỳ của giải ĐB, 1, 2 và 3

86
Giải năm
100K

Trùng khớp 1 trong 2 bộ số của giải ĐB

492
Giải sáu
40K:

Trùng khớp 1 trong 18 bộ số của giải 1, 2, 3

4,542

9. XS Max 3D Pro ngày 12/01 (Thứ Năm)

GiảiKỳ MT: #00208Trúng giải
Giải ĐB
2 tỷ
980 1200
G. phụ ĐB
400tr
120 9800
Giải nhất
30tr
428 549
254 192
0
Giải nhì
10tr
090 824
628 639
298 259
2
Giải ba
4tr
500 502
468 677
254 497
296 288
1
Giải tư
1tr

Trùng khớp 2 bộ số bất kỳ của giải ĐB, 1, 2 và 3

45
Giải năm
100K

Trùng khớp 1 trong 2 bộ số của giải ĐB

510
Giải sáu
40K:

Trùng khớp 1 trong 18 bộ số của giải 1, 2, 3

4,474

10. XS Max 3D Pro ngày 10/01 (Thứ Ba)

GiảiKỳ MT: #00207Trúng giải
Giải ĐB
2 tỷ
572 2560
G. phụ ĐB
400tr
256 5720
Giải nhất
30tr
369 656
087 618
10
Giải nhì
10tr
237 400
653 888
146 219
1
Giải ba
4tr
455 499
136 446
183 883
210 685
9
Giải tư
1tr

Trùng khớp 2 bộ số bất kỳ của giải ĐB, 1, 2 và 3

63
Giải năm
100K

Trùng khớp 1 trong 2 bộ số của giải ĐB

592
Giải sáu
40K:

Trùng khớp 1 trong 18 bộ số của giải 1, 2, 3

4,415

11. XS Max 3D Pro ngày 07/01 (Thứ Bảy)

GiảiKỳ MT: #00206Trúng giải
Giải ĐB
2 tỷ
172 0370
G. phụ ĐB
400tr
037 1721
Giải nhất
30tr
383 583
733 457
0
Giải nhì
10tr
169 505
543 724
786 802
1
Giải ba
4tr
778 527
015 118
111 351
890 487
3
Giải tư
1tr

Trùng khớp 2 bộ số bất kỳ của giải ĐB, 1, 2 và 3

26
Giải năm
100K

Trùng khớp 1 trong 2 bộ số của giải ĐB

597
Giải sáu
40K:

Trùng khớp 1 trong 18 bộ số của giải 1, 2, 3

4,430

12. XS Max 3D Pro ngày 05/01 (Thứ Năm)

GiảiKỳ MT: #00205Trúng giải
Giải ĐB
2 tỷ
130 1090
G. phụ ĐB
400tr
109 1300
Giải nhất
30tr
236 100
630 271
0
Giải nhì
10tr
624 479
836 864
025 275
4
Giải ba
4tr
077 966
586 710
066 023
074 577
9
Giải tư
1tr

Trùng khớp 2 bộ số bất kỳ của giải ĐB, 1, 2 và 3

59
Giải năm
100K

Trùng khớp 1 trong 2 bộ số của giải ĐB

606
Giải sáu
40K:

Trùng khớp 1 trong 18 bộ số của giải 1, 2, 3

4,396

13. XS Max 3D Pro ngày 03/01 (Thứ Ba)

GiảiKỳ MT: #00204Trúng giải
Giải ĐB
2 tỷ
903 8250
G. phụ ĐB
400tr
825 9030
Giải nhất
30tr
977 884
376 689
2
Giải nhì
10tr
011 480
700 243
610 156
2
Giải ba
4tr
079 269
090 626
716 062
605 077
1
Giải tư
1tr

Trùng khớp 2 bộ số bất kỳ của giải ĐB, 1, 2 và 3

32
Giải năm
100K

Trùng khớp 1 trong 2 bộ số của giải ĐB

317
Giải sáu
40K:

Trùng khớp 1 trong 18 bộ số của giải 1, 2, 3

4,075

14. XS Max 3D Pro ngày 31/12 (Thứ Bảy)

GiảiKỳ MT: #00203Trúng giải
Giải ĐB
2 tỷ
436 0950
G. phụ ĐB
400tr
095 4360
Giải nhất
30tr
817 562
746 167
4
Giải nhì
10tr
684 593
473 072
069 692
11
Giải ba
4tr
062 810
985 348
109 393
044 215
17
Giải tư
1tr

Trùng khớp 2 bộ số bất kỳ của giải ĐB, 1, 2 và 3

70
Giải năm
100K

Trùng khớp 1 trong 2 bộ số của giải ĐB

342
Giải sáu
40K:

Trùng khớp 1 trong 18 bộ số của giải 1, 2, 3

4,163

15. XS Max 3D Pro ngày 29/12 (Thứ Năm)

GiảiKỳ MT: #00202Trúng giải
Giải ĐB
2 tỷ
548 5420
G. phụ ĐB
400tr
542 5480
Giải nhất
30tr
536 025
234 948
0
Giải nhì
10tr
383 561
164 411
294 627
0
Giải ba
4tr
958 674
073 086
216 629
607 023
7
Giải tư
1tr

Trùng khớp 2 bộ số bất kỳ của giải ĐB, 1, 2 và 3

29
Giải năm
100K

Trùng khớp 1 trong 2 bộ số của giải ĐB

433
Giải sáu
40K:

Trùng khớp 1 trong 18 bộ số của giải 1, 2, 3

3,957

16. XS Max 3D Pro ngày 27/12 (Thứ Ba)

GiảiKỳ MT: #00201Trúng giải
Giải ĐB
2 tỷ
266 5570
G. phụ ĐB
400tr
557 2660
Giải nhất
30tr
761 414
414 716
0
Giải nhì
10tr
579 645
632 206
285 448
3
Giải ba
4tr
690 549
244 344
611 849
735 702
5
Giải tư
1tr

Trùng khớp 2 bộ số bất kỳ của giải ĐB, 1, 2 và 3

74
Giải năm
100K

Trùng khớp 1 trong 2 bộ số của giải ĐB

568
Giải sáu
40K:

Trùng khớp 1 trong 18 bộ số của giải 1, 2, 3

4,600

17. XS Max 3D Pro ngày 24/12 (Thứ Bảy)

GiảiKỳ MT: #00200Trúng giải
Giải ĐB
2 tỷ
849 1030
G. phụ ĐB
400tr
103 8490
Giải nhất
30tr
154 117
090 601
1
Giải nhì
10tr
814 356
438 465
074 552
2
Giải ba
4tr
724 401
159 638
378 955
196 829
7
Giải tư
1tr

Trùng khớp 2 bộ số bất kỳ của giải ĐB, 1, 2 và 3

38
Giải năm
100K

Trùng khớp 1 trong 2 bộ số của giải ĐB

510
Giải sáu
40K:

Trùng khớp 1 trong 18 bộ số của giải 1, 2, 3

4,436

18. XS Max 3D Pro ngày 22/12 (Thứ Năm)

GiảiKỳ MT: #00199Trúng giải
Giải ĐB
2 tỷ
319 2470
G. phụ ĐB
400tr
247 3190
Giải nhất
30tr
533 250
636 561
8
Giải nhì
10tr
698 648
786 453
990 424
1
Giải ba
4tr
769 363
052 544
152 107
526 088
1
Giải tư
1tr

Trùng khớp 2 bộ số bất kỳ của giải ĐB, 1, 2 và 3

73
Giải năm
100K

Trùng khớp 1 trong 2 bộ số của giải ĐB

609
Giải sáu
40K:

Trùng khớp 1 trong 18 bộ số của giải 1, 2, 3

4,595

19. XS Max 3D Pro ngày 20/12 (Thứ Ba)

GiảiKỳ MT: #00198Trúng giải
Giải ĐB
2 tỷ
466 3890
G. phụ ĐB
400tr
389 4660
Giải nhất
30tr
452 486
791 464
3
Giải nhì
10tr
392 284
751 133
230 498
4
Giải ba
4tr
963 197
425 550
488 008
143 153
11
Giải tư
1tr

Trùng khớp 2 bộ số bất kỳ của giải ĐB, 1, 2 và 3

61
Giải năm
100K

Trùng khớp 1 trong 2 bộ số của giải ĐB

537
Giải sáu
40K:

Trùng khớp 1 trong 18 bộ số của giải 1, 2, 3

4,487

20. XS Max 3D Pro ngày 17/12 (Thứ Bảy)

GiảiKỳ MT: #00197Trúng giải
Giải ĐB
2 tỷ
057 2850
G. phụ ĐB
400tr
285 0570
Giải nhất
30tr
362 740
102 170
2
Giải nhì
10tr
924 343
126 772
512 126
2
Giải ba
4tr
034 533
132 680
117 632
855 312
2
Giải tư
1tr

Trùng khớp 2 bộ số bất kỳ của giải ĐB, 1, 2 và 3

34
Giải năm
100K

Trùng khớp 1 trong 2 bộ số của giải ĐB

471
Giải sáu
40K:

Trùng khớp 1 trong 18 bộ số của giải 1, 2, 3

4,399

21. XS Max 3D Pro ngày 15/12 (Thứ Năm)

GiảiKỳ MT: #00196Trúng giải
Giải ĐB
2 tỷ
209 2720
G. phụ ĐB
400tr
272 2090
Giải nhất
30tr
383 302
839 194
1
Giải nhì
10tr
468 325
454 332
119 896
1
Giải ba
4tr
719 615
182 652
807 384
999 237
2
Giải tư
1tr

Trùng khớp 2 bộ số bất kỳ của giải ĐB, 1, 2 và 3

45
Giải năm
100K

Trùng khớp 1 trong 2 bộ số của giải ĐB

597
Giải sáu
40K:

Trùng khớp 1 trong 18 bộ số của giải 1, 2, 3

4,631

22. XS Max 3D Pro ngày 13/12 (Thứ Ba)

GiảiKỳ MT: #00195Trúng giải
Giải ĐB
2 tỷ
226 6610
G. phụ ĐB
400tr
661 2260
Giải nhất
30tr
896 104
362 075
0
Giải nhì
10tr
991 825
056 694
327 089
4
Giải ba
4tr
316 376
623 873
846 892
888 917
7
Giải tư
1tr

Trùng khớp 2 bộ số bất kỳ của giải ĐB, 1, 2 và 3

39
Giải năm
100K

Trùng khớp 1 trong 2 bộ số của giải ĐB

414
Giải sáu
40K:

Trùng khớp 1 trong 18 bộ số của giải 1, 2, 3

4,253

23. XS Max 3D Pro ngày 10/12 (Thứ Bảy)

GiảiKỳ MT: #00194Trúng giải
Giải ĐB
2 tỷ
551 4840
G. phụ ĐB
400tr
484 5510
Giải nhất
30tr
197 153
553 141
1
Giải nhì
10tr
418 530
875 845
772 455
2
Giải ba
4tr
388 087
017 127
143 809
553 801
3
Giải tư
1tr

Trùng khớp 2 bộ số bất kỳ của giải ĐB, 1, 2 và 3

31
Giải năm
100K

Trùng khớp 1 trong 2 bộ số của giải ĐB

544
Giải sáu
40K:

Trùng khớp 1 trong 18 bộ số của giải 1, 2, 3

4,139

24. XS Max 3D Pro ngày 08/12 (Thứ Năm)

GiảiKỳ MT: #00193Trúng giải
Giải ĐB
2 tỷ
306 7250
G. phụ ĐB
400tr
725 3060
Giải nhất
30tr
170 681
590 143
1
Giải nhì
10tr
951 292
772 025
560 170
6
Giải ba
4tr
358 207
271 834
278 139
448 525
5
Giải tư
1tr

Trùng khớp 2 bộ số bất kỳ của giải ĐB, 1, 2 và 3

43
Giải năm
100K

Trùng khớp 1 trong 2 bộ số của giải ĐB

522
Giải sáu
40K:

Trùng khớp 1 trong 18 bộ số của giải 1, 2, 3

4,781

25. XS Max 3D Pro ngày 06/12 (Thứ Ba)

GiảiKỳ MT: #00192Trúng giải
Giải ĐB
2 tỷ
423 3540
G. phụ ĐB
400tr
354 4230
Giải nhất
30tr
576 351
429 250
3
Giải nhì
10tr
158 868
556 306
724 400
1
Giải ba
4tr
479 399
649 537
140 183
808 757
24
Giải tư
1tr

Trùng khớp 2 bộ số bất kỳ của giải ĐB, 1, 2 và 3

73
Giải năm
100K

Trùng khớp 1 trong 2 bộ số của giải ĐB

634
Giải sáu
40K:

Trùng khớp 1 trong 18 bộ số của giải 1, 2, 3

5,138

26. XS Max 3D Pro ngày 03/12 (Thứ Bảy)

GiảiKỳ MT: #00191Trúng giải
Giải ĐB
2 tỷ
210 5570
G. phụ ĐB
400tr
557 2100
Giải nhất
30tr
688 176
130 195
5
Giải nhì
10tr
309 431
998 533
343 516
1
Giải ba
4tr
470 628
149 173
270 337
539 315
5
Giải tư
1tr

Trùng khớp 2 bộ số bất kỳ của giải ĐB, 1, 2 và 3

53
Giải năm
100K

Trùng khớp 1 trong 2 bộ số của giải ĐB

492
Giải sáu
40K:

Trùng khớp 1 trong 18 bộ số của giải 1, 2, 3

4,700

27. XS Max 3D Pro ngày 01/12 (Thứ Năm)

GiảiKỳ MT: #00190Trúng giải
Giải ĐB
2 tỷ
367 3581
G. phụ ĐB
400tr
358 3670
Giải nhất
30tr
306 547
169 964
0
Giải nhì
10tr
761 906
152 961
220 880
6
Giải ba
4tr
708 096
080 944
642 682
654 834
1
Giải tư
1tr

Trùng khớp 2 bộ số bất kỳ của giải ĐB, 1, 2 và 3

27
Giải năm
100K

Trùng khớp 1 trong 2 bộ số của giải ĐB

636
Giải sáu
40K:

Trùng khớp 1 trong 18 bộ số của giải 1, 2, 3

3,958

28. XS Max 3D Pro ngày 29/11 (Thứ Ba)

GiảiKỳ MT: #00189Trúng giải
Giải ĐB
2 tỷ
193 0990
G. phụ ĐB
400tr
099 1930
Giải nhất
30tr
658 244
798 985
1
Giải nhì
10tr
839 785
119 638
958 355
1
Giải ba
4tr
598 557
378 736
436 856
033 917
4
Giải tư
1tr

Trùng khớp 2 bộ số bất kỳ của giải ĐB, 1, 2 và 3

61
Giải năm
100K

Trùng khớp 1 trong 2 bộ số của giải ĐB

470
Giải sáu
40K:

Trùng khớp 1 trong 18 bộ số của giải 1, 2, 3

4,963

29. XS Max 3D Pro ngày 26/11 (Thứ Bảy)

GiảiKỳ MT: #00188Trúng giải
Giải ĐB
2 tỷ
599 4570
G. phụ ĐB
400tr
457 5990
Giải nhất
30tr
868 265
516 507
1
Giải nhì
10tr
705 076
904 531
792 921
0
Giải ba
4tr
882 201
908 267
356 206
300 651
13
Giải tư
1tr

Trùng khớp 2 bộ số bất kỳ của giải ĐB, 1, 2 và 3

41
Giải năm
100K

Trùng khớp 1 trong 2 bộ số của giải ĐB

413
Giải sáu
40K:

Trùng khớp 1 trong 18 bộ số của giải 1, 2, 3

4,021

30. XS Max 3D Pro ngày 24/11 (Thứ Năm)

GiảiKỳ MT: #00187Trúng giải
Giải ĐB
2 tỷ
866 6250
G. phụ ĐB
400tr
625 8662
Giải nhất
30tr
765 927
652 855
0
Giải nhì
10tr
328 372
767 297
157 363
6
Giải ba
4tr
931 340
846 227
273 883
986 822
8
Giải tư
1tr

Trùng khớp 2 bộ số bất kỳ của giải ĐB, 1, 2 và 3

42
Giải năm
100K

Trùng khớp 1 trong 2 bộ số của giải ĐB

659
Giải sáu
40K:

Trùng khớp 1 trong 18 bộ số của giải 1, 2, 3

4,501
Hiện thêm kết quả

Về XSMAX3DPRO 30 ngày liên tiếp

XSMAX3DPRO 30 ngày hay KQXSMAX3DPRO 30 ngày liên tiếp là 30 kết quả xổ số Max 3D Pro của 30 lần quay gần đây nhất. Click vào "Hiện thêm kết quả" để xem thêm các lần quay trước nữa của xổ số Max 3D Pro

Tiện ích hay về xổ số

XS hôm qua (Thứ Tư, 01/02)

KQXS MAX 3D PRO THEO NGÀY

<<    >>  
T2T3T4T5T6T7CN
303112345
6789101112
13141516171819
20212223242526
272812345
6789101112
  liên quan liên quan liên quan liên quan liên quan liên quan liên quan liên quan liên quan liên quan