XSKT Bạch thủ Soi CẦU
Hôm nay:
Hôm qua:
Đóng

XỔ SỐ MAX 3D PRO 30 ngày

Xem thêm:
XSMAX3DPRO 10 ngày   30 ngày   90 ngày   100 ngày   200 ngày
 

1. Xổ số Max 3D Pro ngày 27/05 (Thứ Bảy)

GiảiKỳ MT: #00265Trúng giải
Giải ĐB
2 tỷ
702 4750
G. phụ ĐB
400tr
475 7020
Giải nhất
30tr
671 410
051 853
1
Giải nhì
10tr
244 536
064 620
855 331
1
Giải ba
4tr
831 814
197 651
954 548
968 007
3
Giải tư
1tr

Trùng khớp 2 bộ số bất kỳ của giải ĐB, 1, 2 và 3

23
Giải năm
100K

Trùng khớp 1 trong 2 bộ số của giải ĐB

411
Giải sáu
40K:

Trùng khớp 1 trong 18 bộ số của giải 1, 2, 3

3,402
XS Max 3D Pro 30 ngày

2. XS Max 3D Pro ngày 25/05 (Thứ Năm)

GiảiKỳ MT: #00264Trúng giải
Giải ĐB
2 tỷ
116 7160
G. phụ ĐB
400tr
716 1160
Giải nhất
30tr
692 011
282 170
0
Giải nhì
10tr
991 471
727 330
554 952
3
Giải ba
4tr
567 780
545 259
754 174
121 634
8
Giải tư
1tr

Trùng khớp 2 bộ số bất kỳ của giải ĐB, 1, 2 và 3

31
Giải năm
100K

Trùng khớp 1 trong 2 bộ số của giải ĐB

406
Giải sáu
40K:

Trùng khớp 1 trong 18 bộ số của giải 1, 2, 3

3,942
XS Max 3D Pro 90 ngày

Tin XS điện toán

3. KQXS Max 3D Pro ngày 23/05 (Thứ Ba)

GiảiKỳ MT: #00263Trúng giải
Giải ĐB
2 tỷ
556 9990
G. phụ ĐB
400tr
999 5560
Giải nhất
30tr
978 393
610 415
2
Giải nhì
10tr
473 218
790 316
089 982
2
Giải ba
4tr
401 026
476 213
116 690
509 841
3
Giải tư
1tr

Trùng khớp 2 bộ số bất kỳ của giải ĐB, 1, 2 và 3

35
Giải năm
100K

Trùng khớp 1 trong 2 bộ số của giải ĐB

544
Giải sáu
40K:

Trùng khớp 1 trong 18 bộ số của giải 1, 2, 3

3,747
XS Max 3D Pro 100 ngày

4. XS 3D PRO ngày 20/05 (Thứ Bảy)

GiảiKỳ MT: #00262Trúng giải
Giải ĐB
2 tỷ
150 0860
G. phụ ĐB
400tr
086 1500
Giải nhất
30tr
247 824
244 367
6
Giải nhì
10tr
585 174
424 800
349 323
2
Giải ba
4tr
149 975
731 841
269 976
216 130
15
Giải tư
1tr

Trùng khớp 2 bộ số bất kỳ của giải ĐB, 1, 2 và 3

42
Giải năm
100K

Trùng khớp 1 trong 2 bộ số của giải ĐB

395
Giải sáu
40K:

Trùng khớp 1 trong 18 bộ số của giải 1, 2, 3

3,915
XS Max 3D Pro 10 ngày

5. XS Max 3D Pro ngày 18/05 (Thứ Năm)

GiảiKỳ MT: #00261Trúng giải
Giải ĐB
2 tỷ
979 6820
G. phụ ĐB
400tr
682 9790
Giải nhất
30tr
366 376
110 920
0
Giải nhì
10tr
665 956
338 207
851 935
2
Giải ba
4tr
190 799
474 659
231 254
340 014
6
Giải tư
1tr

Trùng khớp 2 bộ số bất kỳ của giải ĐB, 1, 2 và 3

57
Giải năm
100K

Trùng khớp 1 trong 2 bộ số của giải ĐB

566
Giải sáu
40K:

Trùng khớp 1 trong 18 bộ số của giải 1, 2, 3

4,254
XS Max 3D Pro 200 ngày

6. XS Max 3D Pro ngày 16/05 (Thứ Ba)

GiảiKỳ MT: #00260Trúng giải
Giải ĐB
2 tỷ
110 9260
G. phụ ĐB
400tr
926 1100
Giải nhất
30tr
383 917
553 917
0
Giải nhì
10tr
814 773
420 487
293 545
1
Giải ba
4tr
220 663
608 003
342 412
591 963
7
Giải tư
1tr

Trùng khớp 2 bộ số bất kỳ của giải ĐB, 1, 2 và 3

33
Giải năm
100K

Trùng khớp 1 trong 2 bộ số của giải ĐB

458
Giải sáu
40K:

Trùng khớp 1 trong 18 bộ số của giải 1, 2, 3

3,998

7. XS Max 3D Pro ngày 13/05 (Thứ Bảy)

GiảiKỳ MT: #00259Trúng giải
Giải ĐB
2 tỷ
953 8380
G. phụ ĐB
400tr
838 9530
Giải nhất
30tr
789 144
471 699
0
Giải nhì
10tr
985 685
926 329
481 303
2
Giải ba
4tr
872 693
145 789
195 574
794 160
4
Giải tư
1tr

Trùng khớp 2 bộ số bất kỳ của giải ĐB, 1, 2 và 3

48
Giải năm
100K

Trùng khớp 1 trong 2 bộ số của giải ĐB

358
Giải sáu
40K:

Trùng khớp 1 trong 18 bộ số của giải 1, 2, 3

4,104

8. XS Max 3D Pro ngày 11/05 (Thứ Năm)

GiảiKỳ MT: #00258Trúng giải
Giải ĐB
2 tỷ
195 3670
G. phụ ĐB
400tr
367 1951
Giải nhất
30tr
193 449
755 597
0
Giải nhì
10tr
038 049
309 066
012 095
12
Giải ba
4tr
443 109
840 314
547 427
447 806
7
Giải tư
1tr

Trùng khớp 2 bộ số bất kỳ của giải ĐB, 1, 2 và 3

49
Giải năm
100K

Trùng khớp 1 trong 2 bộ số của giải ĐB

520
Giải sáu
40K:

Trùng khớp 1 trong 18 bộ số của giải 1, 2, 3

3,779

9. XS Max 3D Pro ngày 09/05 (Thứ Ba)

GiảiKỳ MT: #00257Trúng giải
Giải ĐB
2 tỷ
370 3760
G. phụ ĐB
400tr
376 3700
Giải nhất
30tr
649 057
044 700
1
Giải nhì
10tr
943 025
486 867
747 835
1
Giải ba
4tr
826 510
364 642
985 370
657 874
2
Giải tư
1tr

Trùng khớp 2 bộ số bất kỳ của giải ĐB, 1, 2 và 3

29
Giải năm
100K

Trùng khớp 1 trong 2 bộ số của giải ĐB

446
Giải sáu
40K:

Trùng khớp 1 trong 18 bộ số của giải 1, 2, 3

3,716

10. XS Max 3D Pro ngày 06/05 (Thứ Bảy)

GiảiKỳ MT: #00256Trúng giải
Giải ĐB
2 tỷ
185 2820
G. phụ ĐB
400tr
282 1850
Giải nhất
30tr
492 833
355 135
1
Giải nhì
10tr
150 436
389 405
589 934
9
Giải ba
4tr
323 513
852 585
696 622
168 058
26
Giải tư
1tr

Trùng khớp 2 bộ số bất kỳ của giải ĐB, 1, 2 và 3

65
Giải năm
100K

Trùng khớp 1 trong 2 bộ số của giải ĐB

528
Giải sáu
40K:

Trùng khớp 1 trong 18 bộ số của giải 1, 2, 3

4,312

11. XS Max 3D Pro ngày 04/05 (Thứ Năm)

GiảiKỳ MT: #00255Trúng giải
Giải ĐB
2 tỷ
595 5470
G. phụ ĐB
400tr
547 5950
Giải nhất
30tr
568 030
762 677
1
Giải nhì
10tr
319 046
547 169
131 677
1
Giải ba
4tr
506 866
634 875
187 433
416 132
5
Giải tư
1tr

Trùng khớp 2 bộ số bất kỳ của giải ĐB, 1, 2 và 3

32
Giải năm
100K

Trùng khớp 1 trong 2 bộ số của giải ĐB

478
Giải sáu
40K:

Trùng khớp 1 trong 18 bộ số của giải 1, 2, 3

3,670

12. XS Max 3D Pro ngày 02/05 (Thứ Ba)

GiảiKỳ MT: #00254Trúng giải
Giải ĐB
2 tỷ
406 9510
G. phụ ĐB
400tr
951 4060
Giải nhất
30tr
085 149
193 025
1
Giải nhì
10tr
153 098
122 444
315 789
6
Giải ba
4tr
911 482
019 493
157 452
270 514
4
Giải tư
1tr

Trùng khớp 2 bộ số bất kỳ của giải ĐB, 1, 2 và 3

36
Giải năm
100K

Trùng khớp 1 trong 2 bộ số của giải ĐB

376
Giải sáu
40K:

Trùng khớp 1 trong 18 bộ số của giải 1, 2, 3

3,575

13. XS Max 3D Pro ngày 29/04 (Thứ Bảy)

GiảiKỳ MT: #00253Trúng giải
Giải ĐB
2 tỷ
142 6160
G. phụ ĐB
400tr
616 1420
Giải nhất
30tr
665 882
157 006
12
Giải nhì
10tr
298 954
232 279
605 376
0
Giải ba
4tr
350 578
649 731
636 208
586 948
5
Giải tư
1tr

Trùng khớp 2 bộ số bất kỳ của giải ĐB, 1, 2 và 3

37
Giải năm
100K

Trùng khớp 1 trong 2 bộ số của giải ĐB

423
Giải sáu
40K:

Trùng khớp 1 trong 18 bộ số của giải 1, 2, 3

3,959

14. XS Max 3D Pro ngày 27/04 (Thứ Năm)

GiảiKỳ MT: #00252Trúng giải
Giải ĐB
2 tỷ
284 7490
G. phụ ĐB
400tr
749 2840
Giải nhất
30tr
425 913
222 283
4
Giải nhì
10tr
569 946
652 627
551 945
8
Giải ba
4tr
542 117
339 554
520 389
768 088
4
Giải tư
1tr

Trùng khớp 2 bộ số bất kỳ của giải ĐB, 1, 2 và 3

56
Giải năm
100K

Trùng khớp 1 trong 2 bộ số của giải ĐB

505
Giải sáu
40K:

Trùng khớp 1 trong 18 bộ số của giải 1, 2, 3

4,399

15. XS Max 3D Pro ngày 25/04 (Thứ Ba)

GiảiKỳ MT: #00251Trúng giải
Giải ĐB
2 tỷ
993 1090
G. phụ ĐB
400tr
109 9930
Giải nhất
30tr
015 819
735 853
0
Giải nhì
10tr
823 099
794 346
269 246
2
Giải ba
4tr
964 552
496 298
500 127
347 370
9
Giải tư
1tr

Trùng khớp 2 bộ số bất kỳ của giải ĐB, 1, 2 và 3

39
Giải năm
100K

Trùng khớp 1 trong 2 bộ số của giải ĐB

444
Giải sáu
40K:

Trùng khớp 1 trong 18 bộ số của giải 1, 2, 3

4,410

16. XS Max 3D Pro ngày 22/04 (Thứ Bảy)

GiảiKỳ MT: #00250Trúng giải
Giải ĐB
2 tỷ
665 5470
G. phụ ĐB
400tr
547 6650
Giải nhất
30tr
078 302
585 979
0
Giải nhì
10tr
328 234
158 656
309 779
0
Giải ba
4tr
882 648
845 218
542 366
032 452
2
Giải tư
1tr

Trùng khớp 2 bộ số bất kỳ của giải ĐB, 1, 2 và 3

57
Giải năm
100K

Trùng khớp 1 trong 2 bộ số của giải ĐB

432
Giải sáu
40K:

Trùng khớp 1 trong 18 bộ số của giải 1, 2, 3

4,580

17. XS Max 3D Pro ngày 20/04 (Thứ Năm)

GiảiKỳ MT: #00249Trúng giải
Giải ĐB
2 tỷ
795 2950
G. phụ ĐB
400tr
295 7950
Giải nhất
30tr
804 630
680 438
5
Giải nhì
10tr
054 910
615 277
891 935
3
Giải ba
4tr
874 963
142 914
757 372
600 796
12
Giải tư
1tr

Trùng khớp 2 bộ số bất kỳ của giải ĐB, 1, 2 và 3

44
Giải năm
100K

Trùng khớp 1 trong 2 bộ số của giải ĐB

457
Giải sáu
40K:

Trùng khớp 1 trong 18 bộ số của giải 1, 2, 3

3,850

18. XS Max 3D Pro ngày 18/04 (Thứ Ba)

GiảiKỳ MT: #00248Trúng giải
Giải ĐB
2 tỷ
951 6040
G. phụ ĐB
400tr
604 9510
Giải nhất
30tr
391 800
237 028
1
Giải nhì
10tr
111 380
193 812
150 553
5
Giải ba
4tr
720 244
960 962
877 268
009 925
4
Giải tư
1tr

Trùng khớp 2 bộ số bất kỳ của giải ĐB, 1, 2 và 3

42
Giải năm
100K

Trùng khớp 1 trong 2 bộ số của giải ĐB

389
Giải sáu
40K:

Trùng khớp 1 trong 18 bộ số của giải 1, 2, 3

4,210

19. XS Max 3D Pro ngày 15/04 (Thứ Bảy)

GiảiKỳ MT: #00247Trúng giải
Giải ĐB
2 tỷ
790 8930
G. phụ ĐB
400tr
893 7900
Giải nhất
30tr
330 396
899 782
0
Giải nhì
10tr
191 320
389 803
275 253
6
Giải ba
4tr
375 756
837 998
865 999
198 759
14
Giải tư
1tr

Trùng khớp 2 bộ số bất kỳ của giải ĐB, 1, 2 và 3

54
Giải năm
100K

Trùng khớp 1 trong 2 bộ số của giải ĐB

372
Giải sáu
40K:

Trùng khớp 1 trong 18 bộ số của giải 1, 2, 3

4,450

20. XS Max 3D Pro ngày 13/04 (Thứ Năm)

GiảiKỳ MT: #00246Trúng giải
Giải ĐB
2 tỷ
696 5060
G. phụ ĐB
400tr
506 6960
Giải nhất
30tr
470 430
458 027
2
Giải nhì
10tr
134 062
453 158
166 818
1
Giải ba
4tr
028 674
742 065
957 761
113 626
1
Giải tư
1tr

Trùng khớp 2 bộ số bất kỳ của giải ĐB, 1, 2 và 3

29
Giải năm
100K

Trùng khớp 1 trong 2 bộ số của giải ĐB

382
Giải sáu
40K:

Trùng khớp 1 trong 18 bộ số của giải 1, 2, 3

4,007

21. XS Max 3D Pro ngày 11/04 (Thứ Ba)

GiảiKỳ MT: #00245Trúng giải
Giải ĐB
2 tỷ
742 4270
G. phụ ĐB
400tr
427 7420
Giải nhất
30tr
831 862
609 218
0
Giải nhì
10tr
226 615
317 646
500 469
4
Giải ba
4tr
456 101
310 660
060 138
952 696
8
Giải tư
1tr

Trùng khớp 2 bộ số bất kỳ của giải ĐB, 1, 2 và 3

47
Giải năm
100K

Trùng khớp 1 trong 2 bộ số của giải ĐB

493
Giải sáu
40K:

Trùng khớp 1 trong 18 bộ số của giải 1, 2, 3

4,327

22. XS Max 3D Pro ngày 08/04 (Thứ Bảy)

GiảiKỳ MT: #00244Trúng giải
Giải ĐB
2 tỷ
022 7180
G. phụ ĐB
400tr
718 0220
Giải nhất
30tr
625 727
337 331
2
Giải nhì
10tr
389 940
966 432
622 604
8
Giải ba
4tr
328 765
409 919
222 364
839 617
7
Giải tư
1tr

Trùng khớp 2 bộ số bất kỳ của giải ĐB, 1, 2 và 3

37
Giải năm
100K

Trùng khớp 1 trong 2 bộ số của giải ĐB

395
Giải sáu
40K:

Trùng khớp 1 trong 18 bộ số của giải 1, 2, 3

3,971

23. XS Max 3D Pro ngày 06/04 (Thứ Năm)

GiảiKỳ MT: #00243Trúng giải
Giải ĐB
2 tỷ
049 0380
G. phụ ĐB
400tr
038 0490
Giải nhất
30tr
193 480
685 832
0
Giải nhì
10tr
605 323
681 560
676 714
2
Giải ba
4tr
137 429
777 641
143 374
568 377
7
Giải tư
1tr

Trùng khớp 2 bộ số bất kỳ của giải ĐB, 1, 2 và 3

66
Giải năm
100K

Trùng khớp 1 trong 2 bộ số của giải ĐB

350
Giải sáu
40K:

Trùng khớp 1 trong 18 bộ số của giải 1, 2, 3

4,057

24. XS Max 3D Pro ngày 04/04 (Thứ Ba)

GiảiKỳ MT: #00242Trúng giải
Giải ĐB
2 tỷ
961 5801
G. phụ ĐB
400tr
580 9610
Giải nhất
30tr
088 256
102 725
0
Giải nhì
10tr
166 554
200 502
722 802
0
Giải ba
4tr
135 436
759 414
851 991
638 869
11
Giải tư
1tr

Trùng khớp 2 bộ số bất kỳ của giải ĐB, 1, 2 và 3

51
Giải năm
100K

Trùng khớp 1 trong 2 bộ số của giải ĐB

437
Giải sáu
40K:

Trùng khớp 1 trong 18 bộ số của giải 1, 2, 3

4,140

25. XS Max 3D Pro ngày 01/04 (Thứ Bảy)

GiảiKỳ MT: #00241Trúng giải
Giải ĐB
2 tỷ
791 0290
G. phụ ĐB
400tr
029 7910
Giải nhất
30tr
481 607
713 859
0
Giải nhì
10tr
863 543
888 960
013 354
8
Giải ba
4tr
790 274
951 329
313 373
866 379
7
Giải tư
1tr

Trùng khớp 2 bộ số bất kỳ của giải ĐB, 1, 2 và 3

43
Giải năm
100K

Trùng khớp 1 trong 2 bộ số của giải ĐB

327
Giải sáu
40K:

Trùng khớp 1 trong 18 bộ số của giải 1, 2, 3

4,122

26. XS Max 3D Pro ngày 30/03 (Thứ Năm)

GiảiKỳ MT: #00240Trúng giải
Giải ĐB
2 tỷ
634 4100
G. phụ ĐB
400tr
410 6340
Giải nhất
30tr
341 858
277 853
0
Giải nhì
10tr
039 032
051 494
316 543
1
Giải ba
4tr
494 869
201 102
845 879
073 855
10
Giải tư
1tr

Trùng khớp 2 bộ số bất kỳ của giải ĐB, 1, 2 và 3

30
Giải năm
100K

Trùng khớp 1 trong 2 bộ số của giải ĐB

429
Giải sáu
40K:

Trùng khớp 1 trong 18 bộ số của giải 1, 2, 3

4,042

27. XS Max 3D Pro ngày 28/03 (Thứ Ba)

GiảiKỳ MT: #00239Trúng giải
Giải ĐB
2 tỷ
760 5071
G. phụ ĐB
400tr
507 7601
Giải nhất
30tr
699 236
036 990
3
Giải nhì
10tr
320 351
556 634
135 147
1
Giải ba
4tr
519 788
028 566
523 702
285 238
6
Giải tư
1tr

Trùng khớp 2 bộ số bất kỳ của giải ĐB, 1, 2 và 3

41
Giải năm
100K

Trùng khớp 1 trong 2 bộ số của giải ĐB

376
Giải sáu
40K:

Trùng khớp 1 trong 18 bộ số của giải 1, 2, 3

4,058

28. XS Max 3D Pro ngày 25/03 (Thứ Bảy)

GiảiKỳ MT: #00238Trúng giải
Giải ĐB
2 tỷ
256 0850
G. phụ ĐB
400tr
085 2560
Giải nhất
30tr
610 849
128 389
0
Giải nhì
10tr
540 967
456 357
592 619
1
Giải ba
4tr
165 896
795 196
433 812
423 753
5
Giải tư
1tr

Trùng khớp 2 bộ số bất kỳ của giải ĐB, 1, 2 và 3

34
Giải năm
100K

Trùng khớp 1 trong 2 bộ số của giải ĐB

447
Giải sáu
40K:

Trùng khớp 1 trong 18 bộ số của giải 1, 2, 3

3,918

29. XS Max 3D Pro ngày 23/03 (Thứ Năm)

GiảiKỳ MT: #00237Trúng giải
Giải ĐB
2 tỷ
296 2840
G. phụ ĐB
400tr
284 2961
Giải nhất
30tr
011 885
860 467
1
Giải nhì
10tr
655 415
829 294
270 736
1
Giải ba
4tr
151 746
746 416
901 348
489 215
2
Giải tư
1tr

Trùng khớp 2 bộ số bất kỳ của giải ĐB, 1, 2 và 3

36
Giải năm
100K

Trùng khớp 1 trong 2 bộ số của giải ĐB

460
Giải sáu
40K:

Trùng khớp 1 trong 18 bộ số của giải 1, 2, 3

3,440

30. XS Max 3D Pro ngày 21/03 (Thứ Ba)

GiảiKỳ MT: #00236Trúng giải
Giải ĐB
2 tỷ
237 4470
G. phụ ĐB
400tr
447 2370
Giải nhất
30tr
259 128
986 740
1
Giải nhì
10tr
163 369
952 092
859 624
5
Giải ba
4tr
012 177
005 055
034 350
271 106
3
Giải tư
1tr

Trùng khớp 2 bộ số bất kỳ của giải ĐB, 1, 2 và 3

45
Giải năm
100K

Trùng khớp 1 trong 2 bộ số của giải ĐB

482
Giải sáu
40K:

Trùng khớp 1 trong 18 bộ số của giải 1, 2, 3

4,242
Hiện thêm kết quả

Về XSMAX3DPRO 30 ngày liên tiếp

XSMAX3DPRO 30 ngày hay KQXSMAX3DPRO 30 ngày liên tiếp là 30 kết quả xổ số Max 3D Pro của 30 lần quay gần đây nhất. Click vào "Hiện thêm kết quả" để xem thêm các lần quay trước nữa của xổ số Max 3D Pro

Tiện ích hay về xổ số

XS hôm qua (Thứ Sáu, 26/05)

KQXS MAX 3D PRO THEO NGÀY

<<    >>  
T2T3T4T5T6T7CN
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
2930311234
567891011
  liên quan liên quan liên quan liên quan liên quan liên quan liên quan liên quan liên quan liên quan