XSKT Bạch thủ Soi CẦU
Hôm nay:
Hôm qua:
Đóng

XỔ SỐ MAX 3D 30 ngày

Xem thêm:
XSMAX3D 10 ngày   30 ngày   90 ngày   100 ngày   200 ngày
 

1. Xổ số Max 3D ngày 03/02 (Thứ Sáu)

Max 3DKỳ MT: #00570MAX 3D+
Trúng giảiKết quảTrúng giải
Giải nhất
1tr: 16
400 549Đặc biệt
1tỷ: 0
Giải nhì
350K: 125
429 136
068 988
Giải nhì
40tr: 0
Giải ba
210K: 100
147 701
327 236
759 250
Giải ba
10tr: 1
Giải tư (KK)
100K: 190
794 270
171 517
183 932
056 996
Giải tư (KK)
5tr: 5

Max 3D+: Trùng khớp 2 bộ số bất kỳ trong toàn bộ 20 bộ số trên

Giải năm
1tr: 28

Max 3D+: Trùng khớp 1 bộ số trong 2 bộ số của Giải Nhất

Giải sáu
150K: 288

Max 3D+: Trùng khớp 1 bộ số bất kỳ trong 18 bộ số của Giải Nhì, Giải Ba và Giải Tư

Giải bảy
40K: 3,436
XS Max 3D 30 ngày

2. XS Max 3D ngày 01/02 (Thứ Tư)

Max 3DKỳ MT: #00569MAX 3D+
Trúng giảiKết quảTrúng giải
Giải nhất
1tr: 38
337 643Đặc biệt
1tỷ: 0
Giải nhì
350K: 62
421 793
807 416
Giải nhì
40tr: 0
Giải ba
210K: 138
250 505
830 968
563 291
Giải ba
10tr: 4
Giải tư (KK)
100K: 141
989 966
681 533
471 614
825 516
Giải tư (KK)
5tr: 35

Max 3D+: Trùng khớp 2 bộ số bất kỳ trong toàn bộ 20 bộ số trên

Giải năm
1tr: 59

Max 3D+: Trùng khớp 1 bộ số trong 2 bộ số của Giải Nhất

Giải sáu
150K: 304

Max 3D+: Trùng khớp 1 bộ số bất kỳ trong 18 bộ số của Giải Nhì, Giải Ba và Giải Tư

Giải bảy
40K: 3,258
XS Max 3D 90 ngày

Tin XS điện toán

3. KQXS Max 3D ngày 30/01 (Thứ Hai)

Max 3DKỳ MT: #00568MAX 3D+
Trúng giảiKết quảTrúng giải
Giải nhất
1tr: 52
646 126Đặc biệt
1tỷ: 1
Giải nhì
350K: 123
607 247
967 643
Giải nhì
40tr: 2
Giải ba
210K: 147
618 598
657 192
483 200
Giải ba
10tr: 4
Giải tư (KK)
100K: 183
002 348
741 334
868 307
976 459
Giải tư (KK)
5tr: 2

Max 3D+: Trùng khớp 2 bộ số bất kỳ trong toàn bộ 20 bộ số trên

Giải năm
1tr: 34

Max 3D+: Trùng khớp 1 bộ số trong 2 bộ số của Giải Nhất

Giải sáu
150K: 641

Max 3D+: Trùng khớp 1 bộ số bất kỳ trong 18 bộ số của Giải Nhì, Giải Ba và Giải Tư

Giải bảy
40K: 4,914
XS Max 3D 100 ngày

4. XS 3D và 3D+ ngày 27/01 (Thứ Sáu)

Max 3DKỳ MT: #00567MAX 3D+
Trúng giảiKết quảTrúng giải
Giải nhất
1tr: 48
266 763Đặc biệt
1tỷ: 0
Giải nhì
350K: 81
307 079
978 859
Giải nhì
40tr: 1
Giải ba
210K: 132
508 532
929 791
209 585
Giải ba
10tr: 1
Giải tư (KK)
100K: 177
814 703
857 755
054 616
627 936
Giải tư (KK)
5tr: 6

Max 3D+: Trùng khớp 2 bộ số bất kỳ trong toàn bộ 20 bộ số trên

Giải năm
1tr: 32

Max 3D+: Trùng khớp 1 bộ số trong 2 bộ số của Giải Nhất

Giải sáu
150K: 448

Max 3D+: Trùng khớp 1 bộ số bất kỳ trong 18 bộ số của Giải Nhì, Giải Ba và Giải Tư

Giải bảy
40K: 3,103
XS Max 3D 10 ngày

5. XS Max 3D ngày 25/01 (Thứ Tư)

Max 3DKỳ MT: #00566MAX 3D+
Trúng giảiKết quảTrúng giải
Giải nhất
1tr: 62
251 743Đặc biệt
1tỷ: 0
Giải nhì
350K: 97
973 111
374 626
Giải nhì
40tr: 0
Giải ba
210K: 103
217 359
744 565
755 021
Giải ba
10tr: 0
Giải tư (KK)
100K: 126
998 585
703 176
880 368
895 492
Giải tư (KK)
5tr: 4

Max 3D+: Trùng khớp 2 bộ số bất kỳ trong toàn bộ 20 bộ số trên

Giải năm
1tr: 27

Max 3D+: Trùng khớp 1 bộ số trong 2 bộ số của Giải Nhất

Giải sáu
150K: 412

Max 3D+: Trùng khớp 1 bộ số bất kỳ trong 18 bộ số của Giải Nhì, Giải Ba và Giải Tư

Giải bảy
40K: 2,918
XS Max 3D 200 ngày

6. XS Max 3D ngày 23/01 (Thứ Hai)

Max 3DKỳ MT: #00565MAX 3D+
Trúng giảiKết quảTrúng giải
Giải nhất
1tr: 21
185 775Đặc biệt
1tỷ: 0
Giải nhì
350K: 72
048 621
553 663
Giải nhì
40tr: 1
Giải ba
210K: 65
002 065
087 718
975 800
Giải ba
10tr: 1
Giải tư (KK)
100K: 179
786 289
931 239
713 195
807 936
Giải tư (KK)
5tr: 4

Max 3D+: Trùng khớp 2 bộ số bất kỳ trong toàn bộ 20 bộ số trên

Giải năm
1tr: 47

Max 3D+: Trùng khớp 1 bộ số trong 2 bộ số của Giải Nhất

Giải sáu
150K: 341

Max 3D+: Trùng khớp 1 bộ số bất kỳ trong 18 bộ số của Giải Nhì, Giải Ba và Giải Tư

Giải bảy
40K: 3,256

7. XS Max 3D ngày 20/01 (Thứ Sáu)

Max 3DKỳ MT: #00564MAX 3D+
Trúng giảiKết quảTrúng giải
Giải nhất
1tr: 85
255 538Đặc biệt
1tỷ: 1
Giải nhì
350K: 76
731 462
776 882
Giải nhì
40tr: 1
Giải ba
210K: 151
359 746
913 516
691 444
Giải ba
10tr: 3
Giải tư (KK)
100K: 203
044 271
544 599
338 259
878 291
Giải tư (KK)
5tr: 4

Max 3D+: Trùng khớp 2 bộ số bất kỳ trong toàn bộ 20 bộ số trên

Giải năm
1tr: 34

Max 3D+: Trùng khớp 1 bộ số trong 2 bộ số của Giải Nhất

Giải sáu
150K: 940

Max 3D+: Trùng khớp 1 bộ số bất kỳ trong 18 bộ số của Giải Nhì, Giải Ba và Giải Tư

Giải bảy
40K: 4,208

8. XS Max 3D ngày 16/01 (Thứ Hai)

Max 3DKỳ MT: #00563MAX 3D+
Trúng giảiKết quảTrúng giải
Giải nhất
1tr: 93
498 368Đặc biệt
1tỷ: 5
Giải nhì
350K: 67
397 862
509 007
Giải nhì
40tr: 1
Giải ba
210K: 190
766 586
939 060
685 634
Giải ba
10tr: 2
Giải tư (KK)
100K: 164
812 970
808 116
612 547
887 281
Giải tư (KK)
5tr: 5

Max 3D+: Trùng khớp 2 bộ số bất kỳ trong toàn bộ 20 bộ số trên

Giải năm
1tr: 45

Max 3D+: Trùng khớp 1 bộ số trong 2 bộ số của Giải Nhất

Giải sáu
150K: 702

Max 3D+: Trùng khớp 1 bộ số bất kỳ trong 18 bộ số của Giải Nhì, Giải Ba và Giải Tư

Giải bảy
40K: 4,509

9. XS Max 3D ngày 13/01 (Thứ Sáu)

Max 3DKỳ MT: #00562MAX 3D+
Trúng giảiKết quảTrúng giải
Giải nhất
1tr: 43
595 678Đặc biệt
1tỷ: 0
Giải nhì
350K: 79
415 586
162 258
Giải nhì
40tr: 0
Giải ba
210K: 239
264 002
233 222
464 346
Giải ba
10tr: 0
Giải tư (KK)
100K: 160
303 587
331 905
151 889
517 625
Giải tư (KK)
5tr: 5

Max 3D+: Trùng khớp 2 bộ số bất kỳ trong toàn bộ 20 bộ số trên

Giải năm
1tr: 34

Max 3D+: Trùng khớp 1 bộ số trong 2 bộ số của Giải Nhất

Giải sáu
150K: 396

Max 3D+: Trùng khớp 1 bộ số bất kỳ trong 18 bộ số của Giải Nhì, Giải Ba và Giải Tư

Giải bảy
40K: 3,589

10. XS Max 3D ngày 11/01 (Thứ Tư)

Max 3DKỳ MT: #00561MAX 3D+
Trúng giảiKết quảTrúng giải
Giải nhất
1tr: 46
628 378Đặc biệt
1tỷ: 0
Giải nhì
350K: 66
284 649
481 250
Giải nhì
40tr: 0
Giải ba
210K: 101
335 353
920 489
185 663
Giải ba
10tr: 1
Giải tư (KK)
100K: 148
332 017
729 194
586 389
459 043
Giải tư (KK)
5tr: 3

Max 3D+: Trùng khớp 2 bộ số bất kỳ trong toàn bộ 20 bộ số trên

Giải năm
1tr: 38

Max 3D+: Trùng khớp 1 bộ số trong 2 bộ số của Giải Nhất

Giải sáu
150K: 432

Max 3D+: Trùng khớp 1 bộ số bất kỳ trong 18 bộ số của Giải Nhì, Giải Ba và Giải Tư

Giải bảy
40K: 3,258

11. XS Max 3D ngày 09/01 (Thứ Hai)

Max 3DKỳ MT: #00560MAX 3D+
Trúng giảiKết quảTrúng giải
Giải nhất
1tr: 30
094 855Đặc biệt
1tỷ: 0
Giải nhì
350K: 103
890 388
248 789
Giải nhì
40tr: 0
Giải ba
210K: 181
660 389
693 124
944 906
Giải ba
10tr: 2
Giải tư (KK)
100K: 169
221 960
016 691
190 254
843 257
Giải tư (KK)
5tr: 2

Max 3D+: Trùng khớp 2 bộ số bất kỳ trong toàn bộ 20 bộ số trên

Giải năm
1tr: 38

Max 3D+: Trùng khớp 1 bộ số trong 2 bộ số của Giải Nhất

Giải sáu
150K: 431

Max 3D+: Trùng khớp 1 bộ số bất kỳ trong 18 bộ số của Giải Nhì, Giải Ba và Giải Tư

Giải bảy
40K: 4,584

12. XS Max 3D ngày 06/01 (Thứ Sáu)

Max 3DKỳ MT: #00559MAX 3D+
Trúng giảiKết quảTrúng giải
Giải nhất
1tr: 31
067 078Đặc biệt
1tỷ: 0
Giải nhì
350K: 78
665 975
539 952
Giải nhì
40tr: 0
Giải ba
210K: 86
492 125
210 433
221 998
Giải ba
10tr: 3
Giải tư (KK)
100K: 186
107 660
234 124
037 045
040 956
Giải tư (KK)
5tr: 4

Max 3D+: Trùng khớp 2 bộ số bất kỳ trong toàn bộ 20 bộ số trên

Giải năm
1tr: 24

Max 3D+: Trùng khớp 1 bộ số trong 2 bộ số của Giải Nhất

Giải sáu
150K: 225

Max 3D+: Trùng khớp 1 bộ số bất kỳ trong 18 bộ số của Giải Nhì, Giải Ba và Giải Tư

Giải bảy
40K: 2,946

13. XS Max 3D ngày 04/01 (Thứ Tư)

Max 3DKỳ MT: #00558MAX 3D+
Trúng giảiKết quảTrúng giải
Giải nhất
1tr: 50
376 297Đặc biệt
1tỷ: 0
Giải nhì
350K: 69
406 789
108 398
Giải nhì
40tr: 0
Giải ba
210K: 116
986 779
344 873
406 696
Giải ba
10tr: 1
Giải tư (KK)
100K: 97
245 370
916 920
875 892
806 098
Giải tư (KK)
5tr: 3

Max 3D+: Trùng khớp 2 bộ số bất kỳ trong toàn bộ 20 bộ số trên

Giải năm
1tr: 48

Max 3D+: Trùng khớp 1 bộ số trong 2 bộ số của Giải Nhất

Giải sáu
150K: 321

Max 3D+: Trùng khớp 1 bộ số bất kỳ trong 18 bộ số của Giải Nhì, Giải Ba và Giải Tư

Giải bảy
40K: 3,183

14. XS Max 3D ngày 02/01 (Thứ Hai)

Max 3DKỳ MT: #00557MAX 3D+
Trúng giảiKết quảTrúng giải
Giải nhất
1tr: 51
960 261Đặc biệt
1tỷ: 0
Giải nhì
350K: 70
771 698
701 214
Giải nhì
40tr: 0
Giải ba
210K: 232
339 634
111 798
247 587
Giải ba
10tr: 14
Giải tư (KK)
100K: 154
117 718
606 371
617 560
352 303
Giải tư (KK)
5tr: 3

Max 3D+: Trùng khớp 2 bộ số bất kỳ trong toàn bộ 20 bộ số trên

Giải năm
1tr: 41

Max 3D+: Trùng khớp 1 bộ số trong 2 bộ số của Giải Nhất

Giải sáu
150K: 424

Max 3D+: Trùng khớp 1 bộ số bất kỳ trong 18 bộ số của Giải Nhì, Giải Ba và Giải Tư

Giải bảy
40K: 4,579

15. XS Max 3D ngày 30/12 (Thứ Sáu)

Max 3DKỳ MT: #00556MAX 3D+
Trúng giảiKết quảTrúng giải
Giải nhất
1tr: 46
686 026Đặc biệt
1tỷ: 0
Giải nhì
350K: 77
767 848
133 689
Giải nhì
40tr: 0
Giải ba
210K: 124
455 604
892 438
386 653
Giải ba
10tr: 1
Giải tư (KK)
100K: 139
525 396
479 203
646 855
751 340
Giải tư (KK)
5tr: 4

Max 3D+: Trùng khớp 2 bộ số bất kỳ trong toàn bộ 20 bộ số trên

Giải năm
1tr: 35

Max 3D+: Trùng khớp 1 bộ số trong 2 bộ số của Giải Nhất

Giải sáu
150K: 378

Max 3D+: Trùng khớp 1 bộ số bất kỳ trong 18 bộ số của Giải Nhì, Giải Ba và Giải Tư

Giải bảy
40K: 2,968

16. XS Max 3D ngày 28/12 (Thứ Tư)

Max 3DKỳ MT: #00555MAX 3D+
Trúng giảiKết quảTrúng giải
Giải nhất
1tr: 30
484 024Đặc biệt
1tỷ: 0
Giải nhì
350K: 54
217 187
580 183
Giải nhì
40tr: 1
Giải ba
210K: 144
989 157
366 019
441 126
Giải ba
10tr: 4
Giải tư (KK)
100K: 152
176 863
278 250
162 417
033 060
Giải tư (KK)
5tr: 4

Max 3D+: Trùng khớp 2 bộ số bất kỳ trong toàn bộ 20 bộ số trên

Giải năm
1tr: 28

Max 3D+: Trùng khớp 1 bộ số trong 2 bộ số của Giải Nhất

Giải sáu
150K: 275

Max 3D+: Trùng khớp 1 bộ số bất kỳ trong 18 bộ số của Giải Nhì, Giải Ba và Giải Tư

Giải bảy
40K: 3,253

17. XS Max 3D ngày 26/12 (Thứ Hai)

Max 3DKỳ MT: #00554MAX 3D+
Trúng giảiKết quảTrúng giải
Giải nhất
1tr: 51
582 361Đặc biệt
1tỷ: 0
Giải nhì
350K: 109
312 765
181 734
Giải nhì
40tr: 0
Giải ba
210K: 103
017 297
961 744
434 481
Giải ba
10tr: 2
Giải tư (KK)
100K: 264
339 137
189 865
060 684
646 012
Giải tư (KK)
5tr: 10

Max 3D+: Trùng khớp 2 bộ số bất kỳ trong toàn bộ 20 bộ số trên

Giải năm
1tr: 35

Max 3D+: Trùng khớp 1 bộ số trong 2 bộ số của Giải Nhất

Giải sáu
150K: 522

Max 3D+: Trùng khớp 1 bộ số bất kỳ trong 18 bộ số của Giải Nhì, Giải Ba và Giải Tư

Giải bảy
40K: 4,641

18. XS Max 3D ngày 23/12 (Thứ Sáu)

Max 3DKỳ MT: #00553MAX 3D+
Trúng giảiKết quảTrúng giải
Giải nhất
1tr: 20
736 492Đặc biệt
1tỷ: 0
Giải nhì
350K: 96
591 828
839 275
Giải nhì
40tr: 1
Giải ba
210K: 103
245 473
949 774
823 988
Giải ba
10tr: 4
Giải tư (KK)
100K: 112
799 530
940 585
620 361
854 208
Giải tư (KK)
5tr: 5

Max 3D+: Trùng khớp 2 bộ số bất kỳ trong toàn bộ 20 bộ số trên

Giải năm
1tr: 28

Max 3D+: Trùng khớp 1 bộ số trong 2 bộ số của Giải Nhất

Giải sáu
150K: 346

Max 3D+: Trùng khớp 1 bộ số bất kỳ trong 18 bộ số của Giải Nhì, Giải Ba và Giải Tư

Giải bảy
40K: 3,025

19. XS Max 3D ngày 21/12 (Thứ Tư)

Max 3DKỳ MT: #00552MAX 3D+
Trúng giảiKết quảTrúng giải
Giải nhất
1tr: 26
796 967Đặc biệt
1tỷ: 0
Giải nhì
350K: 124
734 528
315 475
Giải nhì
40tr: 0
Giải ba
210K: 120
767 573
555 052
728 656
Giải ba
10tr: 3
Giải tư (KK)
100K: 208
656 438
739 688
217 823
752 847
Giải tư (KK)
5tr: 1

Max 3D+: Trùng khớp 2 bộ số bất kỳ trong toàn bộ 20 bộ số trên

Giải năm
1tr: 25

Max 3D+: Trùng khớp 1 bộ số trong 2 bộ số của Giải Nhất

Giải sáu
150K: 320

Max 3D+: Trùng khớp 1 bộ số bất kỳ trong 18 bộ số của Giải Nhì, Giải Ba và Giải Tư

Giải bảy
40K: 3,420

20. XS Max 3D ngày 19/12 (Thứ Hai)

Max 3DKỳ MT: #00551MAX 3D+
Trúng giảiKết quảTrúng giải
Giải nhất
1tr: 59
047 986Đặc biệt
1tỷ: 0
Giải nhì
350K: 114
241 888
206 517
Giải nhì
40tr: 2
Giải ba
210K: 129
731 658
755 408
770 737
Giải ba
10tr: 1
Giải tư (KK)
100K: 222
769 933
009 829
749 003
370 669
Giải tư (KK)
5tr: 4

Max 3D+: Trùng khớp 2 bộ số bất kỳ trong toàn bộ 20 bộ số trên

Giải năm
1tr: 28

Max 3D+: Trùng khớp 1 bộ số trong 2 bộ số của Giải Nhất

Giải sáu
150K: 545

Max 3D+: Trùng khớp 1 bộ số bất kỳ trong 18 bộ số của Giải Nhì, Giải Ba và Giải Tư

Giải bảy
40K: 3,926

21. XS Max 3D ngày 16/12 (Thứ Sáu)

Max 3DKỳ MT: #00550MAX 3D+
Trúng giảiKết quảTrúng giải
Giải nhất
1tr: 27
317 499Đặc biệt
1tỷ: 0
Giải nhì
350K: 118
047 222
223 649
Giải nhì
40tr: 2
Giải ba
210K: 91
137 485
054 891
403 953
Giải ba
10tr: 2
Giải tư (KK)
100K: 177
365 788
869 359
159 844
641 139
Giải tư (KK)
5tr: 8

Max 3D+: Trùng khớp 2 bộ số bất kỳ trong toàn bộ 20 bộ số trên

Giải năm
1tr: 48

Max 3D+: Trùng khớp 1 bộ số trong 2 bộ số của Giải Nhất

Giải sáu
150K: 310

Max 3D+: Trùng khớp 1 bộ số bất kỳ trong 18 bộ số của Giải Nhì, Giải Ba và Giải Tư

Giải bảy
40K: 2,891

22. XS Max 3D ngày 14/12 (Thứ Tư)

Max 3DKỳ MT: #00549MAX 3D+
Trúng giảiKết quảTrúng giải
Giải nhất
1tr: 22
400 413Đặc biệt
1tỷ: 0
Giải nhì
350K: 63
115 691
493 187
Giải nhì
40tr: 0
Giải ba
210K: 123
155 317
178 912
158 140
Giải ba
10tr: 2
Giải tư (KK)
100K: 144
077 932
435 915
627 895
836 243
Giải tư (KK)
5tr: 5

Max 3D+: Trùng khớp 2 bộ số bất kỳ trong toàn bộ 20 bộ số trên

Giải năm
1tr: 25

Max 3D+: Trùng khớp 1 bộ số trong 2 bộ số của Giải Nhất

Giải sáu
150K: 218

Max 3D+: Trùng khớp 1 bộ số bất kỳ trong 18 bộ số của Giải Nhì, Giải Ba và Giải Tư

Giải bảy
40K: 3,107

23. XS Max 3D ngày 12/12 (Thứ Hai)

Max 3DKỳ MT: #00548MAX 3D+
Trúng giảiKết quảTrúng giải
Giải nhất
1tr: 43
457 493Đặc biệt
1tỷ: 0
Giải nhì
350K: 111
804 816
623 266
Giải nhì
40tr: 32
Giải ba
210K: 204
889 578
342 219
476 880
Giải ba
10tr: 3
Giải tư (KK)
100K: 191
745 739
849 479
820 065
358 370
Giải tư (KK)
5tr: 5

Max 3D+: Trùng khớp 2 bộ số bất kỳ trong toàn bộ 20 bộ số trên

Giải năm
1tr: 78

Max 3D+: Trùng khớp 1 bộ số trong 2 bộ số của Giải Nhất

Giải sáu
150K: 434

Max 3D+: Trùng khớp 1 bộ số bất kỳ trong 18 bộ số của Giải Nhì, Giải Ba và Giải Tư

Giải bảy
40K: 4,452

24. XS Max 3D ngày 09/12 (Thứ Sáu)

Max 3DKỳ MT: #00547MAX 3D+
Trúng giảiKết quảTrúng giải
Giải nhất
1tr: 41
878 896Đặc biệt
1tỷ: 0
Giải nhì
350K: 71
035 494
163 144
Giải nhì
40tr: 0
Giải ba
210K: 149
157 802
851 667
775 456
Giải ba
10tr: 4
Giải tư (KK)
100K: 144
766 653
774 540
537 930
228 007
Giải tư (KK)
5tr: 0

Max 3D+: Trùng khớp 2 bộ số bất kỳ trong toàn bộ 20 bộ số trên

Giải năm
1tr: 30

Max 3D+: Trùng khớp 1 bộ số trong 2 bộ số của Giải Nhất

Giải sáu
150K: 353

Max 3D+: Trùng khớp 1 bộ số bất kỳ trong 18 bộ số của Giải Nhì, Giải Ba và Giải Tư

Giải bảy
40K: 2,896

25. XS Max 3D ngày 07/12 (Thứ Tư)

Max 3DKỳ MT: #00546MAX 3D+
Trúng giảiKết quảTrúng giải
Giải nhất
1tr: 25
483 517Đặc biệt
1tỷ: 0
Giải nhì
350K: 55
985 178
566 522
Giải nhì
40tr: 1
Giải ba
210K: 226
368 446
741 084
159 514
Giải ba
10tr: 1
Giải tư (KK)
100K: 148
036 019
906 525
695 149
717 647
Giải tư (KK)
5tr: 0

Max 3D+: Trùng khớp 2 bộ số bất kỳ trong toàn bộ 20 bộ số trên

Giải năm
1tr: 60

Max 3D+: Trùng khớp 1 bộ số trong 2 bộ số của Giải Nhất

Giải sáu
150K: 406

Max 3D+: Trùng khớp 1 bộ số bất kỳ trong 18 bộ số của Giải Nhì, Giải Ba và Giải Tư

Giải bảy
40K: 3,672

26. XS Max 3D ngày 05/12 (Thứ Hai)

Max 3DKỳ MT: #00545MAX 3D+
Trúng giảiKết quảTrúng giải
Giải nhất
1tr: 35
394 231Đặc biệt
1tỷ: 0
Giải nhì
350K: 105
965 095
725 701
Giải nhì
40tr: 2
Giải ba
210K: 185
451 810
722 013
067 767
Giải ba
10tr: 1
Giải tư (KK)
100K: 153
030 916
299 071
911 962
926 705
Giải tư (KK)
5tr: 16

Max 3D+: Trùng khớp 2 bộ số bất kỳ trong toàn bộ 20 bộ số trên

Giải năm
1tr: 37

Max 3D+: Trùng khớp 1 bộ số trong 2 bộ số của Giải Nhất

Giải sáu
150K: 408

Max 3D+: Trùng khớp 1 bộ số bất kỳ trong 18 bộ số của Giải Nhì, Giải Ba và Giải Tư

Giải bảy
40K: 4,083

27. XS Max 3D ngày 02/12 (Thứ Sáu)

Max 3DKỳ MT: #00544MAX 3D+
Trúng giảiKết quảTrúng giải
Giải nhất
1tr: 32
566 896Đặc biệt
1tỷ: 0
Giải nhì
350K: 50
024 623
530 604
Giải nhì
40tr: 1
Giải ba
210K: 104
056 732
497 386
263 134
Giải ba
10tr: 2
Giải tư (KK)
100K: 102
348 474
307 671
497 614
599 470
Giải tư (KK)
5tr: 1

Max 3D+: Trùng khớp 2 bộ số bất kỳ trong toàn bộ 20 bộ số trên

Giải năm
1tr: 27

Max 3D+: Trùng khớp 1 bộ số trong 2 bộ số của Giải Nhất

Giải sáu
150K: 339

Max 3D+: Trùng khớp 1 bộ số bất kỳ trong 18 bộ số của Giải Nhì, Giải Ba và Giải Tư

Giải bảy
40K: 3,095

28. XS Max 3D ngày 30/11 (Thứ Tư)

Max 3DKỳ MT: #00543MAX 3D+
Trúng giảiKết quảTrúng giải
Giải nhất
1tr: 29
654 906Đặc biệt
1tỷ: 0
Giải nhì
350K: 53
709 773
171 439
Giải nhì
40tr: 0
Giải ba
210K: 113
970 198
728 678
941 957
Giải ba
10tr: 2
Giải tư (KK)
100K: 155
694 865
859 193
729 387
710 046
Giải tư (KK)
5tr: 2

Max 3D+: Trùng khớp 2 bộ số bất kỳ trong toàn bộ 20 bộ số trên

Giải năm
1tr: 16

Max 3D+: Trùng khớp 1 bộ số trong 2 bộ số của Giải Nhất

Giải sáu
150K: 227

Max 3D+: Trùng khớp 1 bộ số bất kỳ trong 18 bộ số của Giải Nhì, Giải Ba và Giải Tư

Giải bảy
40K: 3,196

29. XS Max 3D ngày 28/11 (Thứ Hai)

Max 3DKỳ MT: #00542MAX 3D+
Trúng giảiKết quảTrúng giải
Giải nhất
1tr: 52
767 341Đặc biệt
1tỷ: 0
Giải nhì
350K: 85
358 750
889 157
Giải nhì
40tr: 2
Giải ba
210K: 145
031 338
913 587
529 448
Giải ba
10tr: 5
Giải tư (KK)
100K: 186
054 512
643 489
322 597
362 161
Giải tư (KK)
5tr: 15

Max 3D+: Trùng khớp 2 bộ số bất kỳ trong toàn bộ 20 bộ số trên

Giải năm
1tr: 65

Max 3D+: Trùng khớp 1 bộ số trong 2 bộ số của Giải Nhất

Giải sáu
150K: 369

Max 3D+: Trùng khớp 1 bộ số bất kỳ trong 18 bộ số của Giải Nhì, Giải Ba và Giải Tư

Giải bảy
40K: 4,440

30. XS Max 3D ngày 25/11 (Thứ Sáu)

Max 3DKỳ MT: #00541MAX 3D+
Trúng giảiKết quảTrúng giải
Giải nhất
1tr: 35
680 723Đặc biệt
1tỷ: 0
Giải nhì
350K: 70
873 865
399 678
Giải nhì
40tr: 3
Giải ba
210K: 93
502 241
293 250
614 038
Giải ba
10tr: 4
Giải tư (KK)
100K: 122
344 045
698 393
732 197
335 456
Giải tư (KK)
5tr: 2

Max 3D+: Trùng khớp 2 bộ số bất kỳ trong toàn bộ 20 bộ số trên

Giải năm
1tr: 38

Max 3D+: Trùng khớp 1 bộ số trong 2 bộ số của Giải Nhất

Giải sáu
150K: 439

Max 3D+: Trùng khớp 1 bộ số bất kỳ trong 18 bộ số của Giải Nhì, Giải Ba và Giải Tư

Giải bảy
40K: 3,188
Hiện thêm kết quả

Về XSMAX3D 30 ngày liên tiếp

XSMAX3D 30 ngày hay KQXSMAX3D 30 ngày liên tiếp là 30 kết quả xổ số Max 3D của 30 lần quay gần đây nhất. Click vào "Hiện thêm kết quả" để xem thêm các lần quay trước nữa của xổ số Max 3D

Tiện ích hay về xổ số

XS hôm qua (Thứ Tư, 01/02)

KQXS MAX 3D THEO NGÀY

<<    >>  
T2T3T4T5T6T7CN
303112345
6789101112
13141516171819
20212223242526
272812345
6789101112
  liên quan liên quan liên quan liên quan liên quan liên quan liên quan liên quan liên quan liên quan