XSKT Bạch thủ Soi CẦU
Hôm nay:
Hôm qua:
Đóng

XỔ SỐ MAX 3D 30 ngày

Xem thêm:
XSMAX3D 10 ngày   30 ngày   90 ngày   100 ngày   200 ngày
 

1. Xổ số Max 3D ngày 26/05 (Thứ Sáu)

Max 3DKỳ MT: #00618MAX 3D+
Trúng giảiKết quảTrúng giải
Giải nhất
1tr: 67
173 403Đặc biệt
1tỷ: 0
Giải nhì
350K: 55
774 780
796 099
Giải nhì
40tr: 2
Giải ba
210K: 128
139 241
740 511
976 893
Giải ba
10tr: 3
Giải tư (KK)
100K: 88
725 927
012 800
250 724
277 729
Giải tư (KK)
5tr: 6

Max 3D+: Trùng khớp 2 bộ số bất kỳ trong toàn bộ 20 bộ số trên

Giải năm
1tr: 30

Max 3D+: Trùng khớp 1 bộ số trong 2 bộ số của Giải Nhất

Giải sáu
150K: 345

Max 3D+: Trùng khớp 1 bộ số bất kỳ trong 18 bộ số của Giải Nhì, Giải Ba và Giải Tư

Giải bảy
40K: 3,008
XS Max 3D 30 ngày

2. XS Max 3D ngày 24/05 (Thứ Tư)

Max 3DKỳ MT: #00617MAX 3D+
Trúng giảiKết quảTrúng giải
Giải nhất
1tr: 28
014 964Đặc biệt
1tỷ: 0
Giải nhì
350K: 50
933 244
410 730
Giải nhì
40tr: 0
Giải ba
210K: 80
091 329
797 358
905 551
Giải ba
10tr: 3
Giải tư (KK)
100K: 110
351 420
168 500
588 891
004 539
Giải tư (KK)
5tr: 1

Max 3D+: Trùng khớp 2 bộ số bất kỳ trong toàn bộ 20 bộ số trên

Giải năm
1tr: 20

Max 3D+: Trùng khớp 1 bộ số trong 2 bộ số của Giải Nhất

Giải sáu
150K: 234

Max 3D+: Trùng khớp 1 bộ số bất kỳ trong 18 bộ số của Giải Nhì, Giải Ba và Giải Tư

Giải bảy
40K: 2,888
XS Max 3D 90 ngày

Tin XS điện toán

3. KQXS Max 3D ngày 22/05 (Thứ Hai)

Max 3DKỳ MT: #00616MAX 3D+
Trúng giảiKết quảTrúng giải
Giải nhất
1tr: 38
669 339Đặc biệt
1tỷ: 0
Giải nhì
350K: 91
985 236
583 309
Giải nhì
40tr: 0
Giải ba
210K: 138
930 297
468 006
432 910
Giải ba
10tr: 7
Giải tư (KK)
100K: 191
999 742
825 895
998 395
388 472
Giải tư (KK)
5tr: 7

Max 3D+: Trùng khớp 2 bộ số bất kỳ trong toàn bộ 20 bộ số trên

Giải năm
1tr: 51

Max 3D+: Trùng khớp 1 bộ số trong 2 bộ số của Giải Nhất

Giải sáu
150K: 517

Max 3D+: Trùng khớp 1 bộ số bất kỳ trong 18 bộ số của Giải Nhì, Giải Ba và Giải Tư

Giải bảy
40K: 4,371
XS Max 3D 100 ngày

4. XS 3D và 3D+ ngày 19/05 (Thứ Sáu)

Max 3DKỳ MT: #00615MAX 3D+
Trúng giảiKết quảTrúng giải
Giải nhất
1tr: 41
812 779Đặc biệt
1tỷ: 0
Giải nhì
350K: 62
092 873
406 438
Giải nhì
40tr: 0
Giải ba
210K: 70
970 446
586 142
705 408
Giải ba
10tr: 2
Giải tư (KK)
100K: 109
757 073
386 617
962 930
502 501
Giải tư (KK)
5tr: 9

Max 3D+: Trùng khớp 2 bộ số bất kỳ trong toàn bộ 20 bộ số trên

Giải năm
1tr: 28

Max 3D+: Trùng khớp 1 bộ số trong 2 bộ số của Giải Nhất

Giải sáu
150K: 420

Max 3D+: Trùng khớp 1 bộ số bất kỳ trong 18 bộ số của Giải Nhì, Giải Ba và Giải Tư

Giải bảy
40K: 2,424
XS Max 3D 10 ngày

5. XS Max 3D ngày 17/05 (Thứ Tư)

Max 3DKỳ MT: #00614MAX 3D+
Trúng giảiKết quảTrúng giải
Giải nhất
1tr: 46
888 412Đặc biệt
1tỷ: 0
Giải nhì
350K: 71
865 369
686 240
Giải nhì
40tr: 0
Giải ba
210K: 210
212 679
885 254
782 834
Giải ba
10tr: 0
Giải tư (KK)
100K: 134
548 273
703 063
103 108
973 163
Giải tư (KK)
5tr: 2

Max 3D+: Trùng khớp 2 bộ số bất kỳ trong toàn bộ 20 bộ số trên

Giải năm
1tr: 29

Max 3D+: Trùng khớp 1 bộ số trong 2 bộ số của Giải Nhất

Giải sáu
150K: 292

Max 3D+: Trùng khớp 1 bộ số bất kỳ trong 18 bộ số của Giải Nhì, Giải Ba và Giải Tư

Giải bảy
40K: 3,114
XS Max 3D 200 ngày

6. XS Max 3D ngày 15/05 (Thứ Hai)

Max 3DKỳ MT: #00613MAX 3D+
Trúng giảiKết quảTrúng giải
Giải nhất
1tr: 52
543 744Đặc biệt
1tỷ: 0
Giải nhì
350K: 111
942 486
203 092
Giải nhì
40tr: 21
Giải ba
210K: 138
048 818
920 226
140 216
Giải ba
10tr: 4
Giải tư (KK)
100K: 180
473 866
105 805
302 351
246 743
Giải tư (KK)
5tr: 2

Max 3D+: Trùng khớp 2 bộ số bất kỳ trong toàn bộ 20 bộ số trên

Giải năm
1tr: 56

Max 3D+: Trùng khớp 1 bộ số trong 2 bộ số của Giải Nhất

Giải sáu
150K: 436

Max 3D+: Trùng khớp 1 bộ số bất kỳ trong 18 bộ số của Giải Nhì, Giải Ba và Giải Tư

Giải bảy
40K: 4,384

7. XS Max 3D ngày 12/05 (Thứ Sáu)

Max 3DKỳ MT: #00612MAX 3D+
Trúng giảiKết quảTrúng giải
Giải nhất
1tr: 46
324 152Đặc biệt
1tỷ: 0
Giải nhì
350K: 56
330 899
802 115
Giải nhì
40tr: 0
Giải ba
210K: 99
695 138
585 776
588 161
Giải ba
10tr: 2
Giải tư (KK)
100K: 133
431 617
329 847
058 790
565 644
Giải tư (KK)
5tr: 4

Max 3D+: Trùng khớp 2 bộ số bất kỳ trong toàn bộ 20 bộ số trên

Giải năm
1tr: 22

Max 3D+: Trùng khớp 1 bộ số trong 2 bộ số của Giải Nhất

Giải sáu
150K: 383

Max 3D+: Trùng khớp 1 bộ số bất kỳ trong 18 bộ số của Giải Nhì, Giải Ba và Giải Tư

Giải bảy
40K: 2,732

8. XS Max 3D ngày 10/05 (Thứ Tư)

Max 3DKỳ MT: #00611MAX 3D+
Trúng giảiKết quảTrúng giải
Giải nhất
1tr: 16
641 670Đặc biệt
1tỷ: 0
Giải nhì
350K: 42
293 620
085 571
Giải nhì
40tr: 2
Giải ba
210K: 139
444 076
567 048
552 717
Giải ba
10tr: 7
Giải tư (KK)
100K: 106
283 702
934 628
129 029
781 124
Giải tư (KK)
5tr: 5

Max 3D+: Trùng khớp 2 bộ số bất kỳ trong toàn bộ 20 bộ số trên

Giải năm
1tr: 29

Max 3D+: Trùng khớp 1 bộ số trong 2 bộ số của Giải Nhất

Giải sáu
150K: 251

Max 3D+: Trùng khớp 1 bộ số bất kỳ trong 18 bộ số của Giải Nhì, Giải Ba và Giải Tư

Giải bảy
40K: 2,855

9. XS Max 3D ngày 08/05 (Thứ Hai)

Max 3DKỳ MT: #00610MAX 3D+
Trúng giảiKết quảTrúng giải
Giải nhất
1tr: 33
517 550Đặc biệt
1tỷ: 0
Giải nhì
350K: 98
101 951
842 520
Giải nhì
40tr: 30
Giải ba
210K: 106
906 871
076 824
790 443
Giải ba
10tr: 5
Giải tư (KK)
100K: 143
630 987
532 352
280 102
504 733
Giải tư (KK)
5tr: 6

Max 3D+: Trùng khớp 2 bộ số bất kỳ trong toàn bộ 20 bộ số trên

Giải năm
1tr: 75

Max 3D+: Trùng khớp 1 bộ số trong 2 bộ số của Giải Nhất

Giải sáu
150K: 400

Max 3D+: Trùng khớp 1 bộ số bất kỳ trong 18 bộ số của Giải Nhì, Giải Ba và Giải Tư

Giải bảy
40K: 4,301

10. XS Max 3D ngày 05/05 (Thứ Sáu)

Max 3DKỳ MT: #00609MAX 3D+
Trúng giảiKết quảTrúng giải
Giải nhất
1tr: 20
449 966Đặc biệt
1tỷ: 0
Giải nhì
350K: 56
940 850
133 979
Giải nhì
40tr: 0
Giải ba
210K: 114
276 065
136 533
383 369
Giải ba
10tr: 2
Giải tư (KK)
100K: 159
244 384
329 307
739 438
047 231
Giải tư (KK)
5tr: 3

Max 3D+: Trùng khớp 2 bộ số bất kỳ trong toàn bộ 20 bộ số trên

Giải năm
1tr: 25

Max 3D+: Trùng khớp 1 bộ số trong 2 bộ số của Giải Nhất

Giải sáu
150K: 341

Max 3D+: Trùng khớp 1 bộ số bất kỳ trong 18 bộ số của Giải Nhì, Giải Ba và Giải Tư

Giải bảy
40K: 3,218

11. XS Max 3D ngày 03/05 (Thứ Tư)

Max 3DKỳ MT: #00608MAX 3D+
Trúng giảiKết quảTrúng giải
Giải nhất
1tr: 27
118 004Đặc biệt
1tỷ: 0
Giải nhì
350K: 48
482 505
307 706
Giải nhì
40tr: 2
Giải ba
210K: 73
461 940
180 698
275 628
Giải ba
10tr: 1
Giải tư (KK)
100K: 78
124 454
016 392
972 248
735 671
Giải tư (KK)
5tr: 3

Max 3D+: Trùng khớp 2 bộ số bất kỳ trong toàn bộ 20 bộ số trên

Giải năm
1tr: 13

Max 3D+: Trùng khớp 1 bộ số trong 2 bộ số của Giải Nhất

Giải sáu
150K: 262

Max 3D+: Trùng khớp 1 bộ số bất kỳ trong 18 bộ số của Giải Nhì, Giải Ba và Giải Tư

Giải bảy
40K: 2,580

12. XS Max 3D ngày 01/05 (Thứ Hai)

Max 3DKỳ MT: #00607MAX 3D+
Trúng giảiKết quảTrúng giải
Giải nhất
1tr: 41
206 245Đặc biệt
1tỷ: 0
Giải nhì
350K: 85
692 314
108 336
Giải nhì
40tr: 3
Giải ba
210K: 126
644 536
244 028
749 155
Giải ba
10tr: 5
Giải tư (KK)
100K: 175
911 447
862 677
406 706
500 159
Giải tư (KK)
5tr: 1

Max 3D+: Trùng khớp 2 bộ số bất kỳ trong toàn bộ 20 bộ số trên

Giải năm
1tr: 33

Max 3D+: Trùng khớp 1 bộ số trong 2 bộ số của Giải Nhất

Giải sáu
150K: 495

Max 3D+: Trùng khớp 1 bộ số bất kỳ trong 18 bộ số của Giải Nhì, Giải Ba và Giải Tư

Giải bảy
40K: 3,630

13. XS Max 3D ngày 28/04 (Thứ Sáu)

Max 3DKỳ MT: #00606MAX 3D+
Trúng giảiKết quảTrúng giải
Giải nhất
1tr: 74
097 467Đặc biệt
1tỷ: 0
Giải nhì
350K: 57
693 719
986 035
Giải nhì
40tr: 0
Giải ba
210K: 129
929 999
670 411
240 259
Giải ba
10tr: 0
Giải tư (KK)
100K: 112
394 487
670 093
693 736
999 417
Giải tư (KK)
5tr: 1

Max 3D+: Trùng khớp 2 bộ số bất kỳ trong toàn bộ 20 bộ số trên

Giải năm
1tr: 33

Max 3D+: Trùng khớp 1 bộ số trong 2 bộ số của Giải Nhất

Giải sáu
150K: 282

Max 3D+: Trùng khớp 1 bộ số bất kỳ trong 18 bộ số của Giải Nhì, Giải Ba và Giải Tư

Giải bảy
40K: 2,905

14. XS Max 3D ngày 26/04 (Thứ Tư)

Max 3DKỳ MT: #00605MAX 3D+
Trúng giảiKết quảTrúng giải
Giải nhất
1tr: 43
786 066Đặc biệt
1tỷ: 0
Giải nhì
350K: 59
779 294
349 471
Giải nhì
40tr: 0
Giải ba
210K: 138
279 876
428 752
934 653
Giải ba
10tr: 0
Giải tư (KK)
100K: 133
510 377
198 294
414 236
700 356
Giải tư (KK)
5tr: 7

Max 3D+: Trùng khớp 2 bộ số bất kỳ trong toàn bộ 20 bộ số trên

Giải năm
1tr: 35

Max 3D+: Trùng khớp 1 bộ số trong 2 bộ số của Giải Nhất

Giải sáu
150K: 311

Max 3D+: Trùng khớp 1 bộ số bất kỳ trong 18 bộ số của Giải Nhì, Giải Ba và Giải Tư

Giải bảy
40K: 3,296

15. XS Max 3D ngày 24/04 (Thứ Hai)

Max 3DKỳ MT: #00604MAX 3D+
Trúng giảiKết quảTrúng giải
Giải nhất
1tr: 31
462 518Đặc biệt
1tỷ: 1
Giải nhì
350K: 61
750 642
509 527
Giải nhì
40tr: 1
Giải ba
210K: 161
647 269
279 934
158 620
Giải ba
10tr: 3
Giải tư (KK)
100K: 241
027 622
425 770
178 084
783 717
Giải tư (KK)
5tr: 6

Max 3D+: Trùng khớp 2 bộ số bất kỳ trong toàn bộ 20 bộ số trên

Giải năm
1tr: 42

Max 3D+: Trùng khớp 1 bộ số trong 2 bộ số của Giải Nhất

Giải sáu
150K: 426

Max 3D+: Trùng khớp 1 bộ số bất kỳ trong 18 bộ số của Giải Nhì, Giải Ba và Giải Tư

Giải bảy
40K: 4,485

16. XS Max 3D ngày 21/04 (Thứ Sáu)

Max 3DKỳ MT: #00603MAX 3D+
Trúng giảiKết quảTrúng giải
Giải nhất
1tr: 37
128 156Đặc biệt
1tỷ: 0
Giải nhì
350K: 44
393 757
512 457
Giải nhì
40tr: 1
Giải ba
210K: 171
174 129
385 289
772 240
Giải ba
10tr: 0
Giải tư (KK)
100K: 189
920 840
371 164
442 443
189 981
Giải tư (KK)
5tr: 3

Max 3D+: Trùng khớp 2 bộ số bất kỳ trong toàn bộ 20 bộ số trên

Giải năm
1tr: 29

Max 3D+: Trùng khớp 1 bộ số trong 2 bộ số của Giải Nhất

Giải sáu
150K: 396

Max 3D+: Trùng khớp 1 bộ số bất kỳ trong 18 bộ số của Giải Nhì, Giải Ba và Giải Tư

Giải bảy
40K: 3,259

17. XS Max 3D ngày 19/04 (Thứ Tư)

Max 3DKỳ MT: #00602MAX 3D+
Trúng giảiKết quảTrúng giải
Giải nhất
1tr: 50
363 406Đặc biệt
1tỷ: 0
Giải nhì
350K: 99
876 048
387 187
Giải nhì
40tr: 0
Giải ba
210K: 93
681 712
638 587
027 388
Giải ba
10tr: 0
Giải tư (KK)
100K: 160
675 650
236 167
674 851
950 019
Giải tư (KK)
5tr: 4

Max 3D+: Trùng khớp 2 bộ số bất kỳ trong toàn bộ 20 bộ số trên

Giải năm
1tr: 28

Max 3D+: Trùng khớp 1 bộ số trong 2 bộ số của Giải Nhất

Giải sáu
150K: 328

Max 3D+: Trùng khớp 1 bộ số bất kỳ trong 18 bộ số của Giải Nhì, Giải Ba và Giải Tư

Giải bảy
40K: 2,947

18. XS Max 3D ngày 17/04 (Thứ Hai)

Max 3DKỳ MT: #00601MAX 3D+
Trúng giảiKết quảTrúng giải
Giải nhất
1tr: 404
361 630Đặc biệt
1tỷ: 0
Giải nhì
350K: 67
789 464
692 631
Giải nhì
40tr: 0
Giải ba
210K: 217
539 427
040 379
365 786
Giải ba
10tr: 6
Giải tư (KK)
100K: 164
768 783
293 982
494 382
554 049
Giải tư (KK)
5tr: 4

Max 3D+: Trùng khớp 2 bộ số bất kỳ trong toàn bộ 20 bộ số trên

Giải năm
1tr: 58

Max 3D+: Trùng khớp 1 bộ số trong 2 bộ số của Giải Nhất

Giải sáu
150K: 449

Max 3D+: Trùng khớp 1 bộ số bất kỳ trong 18 bộ số của Giải Nhì, Giải Ba và Giải Tư

Giải bảy
40K: 4,880

19. XS Max 3D ngày 14/04 (Thứ Sáu)

Max 3DKỳ MT: #00600MAX 3D+
Trúng giảiKết quảTrúng giải
Giải nhất
1tr: 38
820 335Đặc biệt
1tỷ: 0
Giải nhì
350K: 341
368 790
711 434
Giải nhì
40tr: 3
Giải ba
210K: 147
331 523
217 608
625 249
Giải ba
10tr: 3
Giải tư (KK)
100K: 188
739 331
175 000
223 470
114 916
Giải tư (KK)
5tr: 5

Max 3D+: Trùng khớp 2 bộ số bất kỳ trong toàn bộ 20 bộ số trên

Giải năm
1tr: 44

Max 3D+: Trùng khớp 1 bộ số trong 2 bộ số của Giải Nhất

Giải sáu
150K: 356

Max 3D+: Trùng khớp 1 bộ số bất kỳ trong 18 bộ số của Giải Nhì, Giải Ba và Giải Tư

Giải bảy
40K: 3,836

20. XS Max 3D ngày 12/04 (Thứ Tư)

Max 3DKỳ MT: #00599MAX 3D+
Trúng giảiKết quảTrúng giải
Giải nhất
1tr: 53
200 968Đặc biệt
1tỷ: 0
Giải nhì
350K: 82
970 301
043 327
Giải nhì
40tr: 1
Giải ba
210K: 81
137 334
834 193
364 394
Giải ba
10tr: 2
Giải tư (KK)
100K: 128
695 953
051 583
826 009
169 930
Giải tư (KK)
5tr: 1

Max 3D+: Trùng khớp 2 bộ số bất kỳ trong toàn bộ 20 bộ số trên

Giải năm
1tr: 36

Max 3D+: Trùng khớp 1 bộ số trong 2 bộ số của Giải Nhất

Giải sáu
150K: 390

Max 3D+: Trùng khớp 1 bộ số bất kỳ trong 18 bộ số của Giải Nhì, Giải Ba và Giải Tư

Giải bảy
40K: 3,015

21. XS Max 3D ngày 10/04 (Thứ Hai)

Max 3DKỳ MT: #00598MAX 3D+
Trúng giảiKết quảTrúng giải
Giải nhất
1tr: 50
716 951Đặc biệt
1tỷ: 0
Giải nhì
350K: 79
400 574
450 638
Giải nhì
40tr: 3
Giải ba
210K: 213
232 360
764 362
354 238
Giải ba
10tr: 2
Giải tư (KK)
100K: 180
878 951
240 237
564 666
829 277
Giải tư (KK)
5tr: 5

Max 3D+: Trùng khớp 2 bộ số bất kỳ trong toàn bộ 20 bộ số trên

Giải năm
1tr: 38

Max 3D+: Trùng khớp 1 bộ số trong 2 bộ số của Giải Nhất

Giải sáu
150K: 367

Max 3D+: Trùng khớp 1 bộ số bất kỳ trong 18 bộ số của Giải Nhì, Giải Ba và Giải Tư

Giải bảy
40K: 4,689

22. XS Max 3D ngày 07/04 (Thứ Sáu)

Max 3DKỳ MT: #00597MAX 3D+
Trúng giảiKết quảTrúng giải
Giải nhất
1tr: 33
680 925Đặc biệt
1tỷ: 0
Giải nhì
350K: 120
446 734
654 211
Giải nhì
40tr: 2
Giải ba
210K: 73
730 693
284 109
019 781
Giải ba
10tr: 1
Giải tư (KK)
100K: 92
509 936
077 213
270 083
948 784
Giải tư (KK)
5tr: 0

Max 3D+: Trùng khớp 2 bộ số bất kỳ trong toàn bộ 20 bộ số trên

Giải năm
1tr: 22

Max 3D+: Trùng khớp 1 bộ số trong 2 bộ số của Giải Nhất

Giải sáu
150K: 296

Max 3D+: Trùng khớp 1 bộ số bất kỳ trong 18 bộ số của Giải Nhì, Giải Ba và Giải Tư

Giải bảy
40K: 2,953

23. XS Max 3D ngày 05/04 (Thứ Tư)

Max 3DKỳ MT: #00596MAX 3D+
Trúng giảiKết quảTrúng giải
Giải nhất
1tr: 27
815 003Đặc biệt
1tỷ: 0
Giải nhì
350K: 146
152 576
437 331
Giải nhì
40tr: 1
Giải ba
210K: 116
572 289
248 130
009 656
Giải ba
10tr: 0
Giải tư (KK)
100K: 83
029 061
929 661
544 047
001 588
Giải tư (KK)
5tr: 1

Max 3D+: Trùng khớp 2 bộ số bất kỳ trong toàn bộ 20 bộ số trên

Giải năm
1tr: 26

Max 3D+: Trùng khớp 1 bộ số trong 2 bộ số của Giải Nhất

Giải sáu
150K: 270

Max 3D+: Trùng khớp 1 bộ số bất kỳ trong 18 bộ số của Giải Nhì, Giải Ba và Giải Tư

Giải bảy
40K: 2,928

24. XS Max 3D ngày 03/04 (Thứ Hai)

Max 3DKỳ MT: #00595MAX 3D+
Trúng giảiKết quảTrúng giải
Giải nhất
1tr: 54
341 259Đặc biệt
1tỷ: 0
Giải nhì
350K: 77
707 045
521 346
Giải nhì
40tr: 0
Giải ba
210K: 107
195 726
502 728
645 494
Giải ba
10tr: 0
Giải tư (KK)
100K: 136
925 522
855 768
068 786
899 110
Giải tư (KK)
5tr: 7

Max 3D+: Trùng khớp 2 bộ số bất kỳ trong toàn bộ 20 bộ số trên

Giải năm
1tr: 33

Max 3D+: Trùng khớp 1 bộ số trong 2 bộ số của Giải Nhất

Giải sáu
150K: 539

Max 3D+: Trùng khớp 1 bộ số bất kỳ trong 18 bộ số của Giải Nhì, Giải Ba và Giải Tư

Giải bảy
40K: 4,151

25. XS Max 3D ngày 31/03 (Thứ Sáu)

Max 3DKỳ MT: #00594MAX 3D+
Trúng giảiKết quảTrúng giải
Giải nhất
1tr: 39
969 265Đặc biệt
1tỷ: 0
Giải nhì
350K: 74
133 355
225 890
Giải nhì
40tr: 2
Giải ba
210K: 84
769 887
191 753
271 492
Giải ba
10tr: 1
Giải tư (KK)
100K: 147
324 184
096 987
257 737
731 526
Giải tư (KK)
5tr: 2

Max 3D+: Trùng khớp 2 bộ số bất kỳ trong toàn bộ 20 bộ số trên

Giải năm
1tr: 32

Max 3D+: Trùng khớp 1 bộ số trong 2 bộ số của Giải Nhất

Giải sáu
150K: 349

Max 3D+: Trùng khớp 1 bộ số bất kỳ trong 18 bộ số của Giải Nhì, Giải Ba và Giải Tư

Giải bảy
40K: 2,809

26. XS Max 3D ngày 29/03 (Thứ Tư)

Max 3DKỳ MT: #00593MAX 3D+
Trúng giảiKết quảTrúng giải
Giải nhất
1tr: 24
571 805Đặc biệt
1tỷ: 0
Giải nhì
350K: 48
846 553
355 608
Giải nhì
40tr: 5
Giải ba
210K: 93
675 043
735 089
058 555
Giải ba
10tr: 1
Giải tư (KK)
100K: 97
134 458
216 867
665 093
906 400
Giải tư (KK)
5tr: 1

Max 3D+: Trùng khớp 2 bộ số bất kỳ trong toàn bộ 20 bộ số trên

Giải năm
1tr: 24

Max 3D+: Trùng khớp 1 bộ số trong 2 bộ số của Giải Nhất

Giải sáu
150K: 212

Max 3D+: Trùng khớp 1 bộ số bất kỳ trong 18 bộ số của Giải Nhì, Giải Ba và Giải Tư

Giải bảy
40K: 2,774

27. XS Max 3D ngày 27/03 (Thứ Hai)

Max 3DKỳ MT: #00592MAX 3D+
Trúng giảiKết quảTrúng giải
Giải nhất
1tr: 42
627 556Đặc biệt
1tỷ: 0
Giải nhì
350K: 74
545 016
997 662
Giải nhì
40tr: 3
Giải ba
210K: 112
391 291
818 140
020 388
Giải ba
10tr: 1
Giải tư (KK)
100K: 179
834 875
117 058
726 102
247 343
Giải tư (KK)
5tr: 2

Max 3D+: Trùng khớp 2 bộ số bất kỳ trong toàn bộ 20 bộ số trên

Giải năm
1tr: 37

Max 3D+: Trùng khớp 1 bộ số trong 2 bộ số của Giải Nhất

Giải sáu
150K: 518

Max 3D+: Trùng khớp 1 bộ số bất kỳ trong 18 bộ số của Giải Nhì, Giải Ba và Giải Tư

Giải bảy
40K: 4,529

28. XS Max 3D ngày 24/03 (Thứ Sáu)

Max 3DKỳ MT: #00591MAX 3D+
Trúng giảiKết quảTrúng giải
Giải nhất
1tr: 28
768 699Đặc biệt
1tỷ: 0
Giải nhì
350K: 88
032 122
440 557
Giải nhì
40tr: 0
Giải ba
210K: 84
907 472
896 939
462 517
Giải ba
10tr: 2
Giải tư (KK)
100K: 175
129 896
747 476
208 295
479 234
Giải tư (KK)
5tr: 4

Max 3D+: Trùng khớp 2 bộ số bất kỳ trong toàn bộ 20 bộ số trên

Giải năm
1tr: 56

Max 3D+: Trùng khớp 1 bộ số trong 2 bộ số của Giải Nhất

Giải sáu
150K: 436

Max 3D+: Trùng khớp 1 bộ số bất kỳ trong 18 bộ số của Giải Nhì, Giải Ba và Giải Tư

Giải bảy
40K: 3,091

29. XS Max 3D ngày 22/03 (Thứ Tư)

Max 3DKỳ MT: #00590MAX 3D+
Trúng giảiKết quảTrúng giải
Giải nhất
1tr: 47
715 925Đặc biệt
1tỷ: 0
Giải nhì
350K: 91
287 333
165 771
Giải nhì
40tr: 1
Giải ba
210K: 100
128 486
125 443
414 475
Giải ba
10tr: 21
Giải tư (KK)
100K: 86
216 680
310 780
577 347
348 135
Giải tư (KK)
5tr: 6

Max 3D+: Trùng khớp 2 bộ số bất kỳ trong toàn bộ 20 bộ số trên

Giải năm
1tr: 50

Max 3D+: Trùng khớp 1 bộ số trong 2 bộ số của Giải Nhất

Giải sáu
150K: 305

Max 3D+: Trùng khớp 1 bộ số bất kỳ trong 18 bộ số của Giải Nhì, Giải Ba và Giải Tư

Giải bảy
40K: 3,101

30. XS Max 3D ngày 20/03 (Thứ Hai)

Max 3DKỳ MT: #00589MAX 3D+
Trúng giảiKết quảTrúng giải
Giải nhất
1tr: 34
473 304Đặc biệt
1tỷ: 0
Giải nhì
350K: 77
175 029
682 822
Giải nhì
40tr: 1
Giải ba
210K: 164
778 050
011 675
910 917
Giải ba
10tr: 1
Giải tư (KK)
100K: 171
997 108
902 094
122 258
321 412
Giải tư (KK)
5tr: 8

Max 3D+: Trùng khớp 2 bộ số bất kỳ trong toàn bộ 20 bộ số trên

Giải năm
1tr: 39

Max 3D+: Trùng khớp 1 bộ số trong 2 bộ số của Giải Nhất

Giải sáu
150K: 472

Max 3D+: Trùng khớp 1 bộ số bất kỳ trong 18 bộ số của Giải Nhì, Giải Ba và Giải Tư

Giải bảy
40K: 4,300
Hiện thêm kết quả

Về XSMAX3D 30 ngày liên tiếp

XSMAX3D 30 ngày hay KQXSMAX3D 30 ngày liên tiếp là 30 kết quả xổ số Max 3D của 30 lần quay gần đây nhất. Click vào "Hiện thêm kết quả" để xem thêm các lần quay trước nữa của xổ số Max 3D

Tiện ích hay về xổ số

XS hôm qua (Thứ Bảy, 27/05)

KQXS MAX 3D THEO NGÀY

<<    >>  
T2T3T4T5T6T7CN
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
2930311234
567891011
  liên quan liên quan liên quan liên quan liên quan liên quan liên quan liên quan liên quan liên quan